Logo Stramar Management Partners
Stramar Management PartnersDienstenReferentiesPartnersContact
 
 
laatste nieuws
Bedrijfsvragen
 
  Tips voor uw bedrijf?
 
   
   
   
   
BedrijfsanalyseStrategieVeranderenVerbeterenImplementeren  

Beter sturen in 10 stappen

Directies van veel bedrijven, vooral binnen het MKB, hebben wel een visie in het achterhoofd, maar niet concreet op papier. Om de Balanced Scorecard goed te laten werken, is het echter van belang omde visie toch goed op te schrijven. Deze vormt immers het fundament van uw bedrijf. Vervolgens wordt uw visie in 10 stappen vertaald via succesfactoren, indicatoren en normen naar meetresultaten en verbeteracties waarbij u de prestaties binnen uw bedrijf goed kunt volgen en sturen.

Stap 1: uw visie concretiseren

Veel bedrijven, vooral binnen het MKB, hebben wel een visie in het achterhoofd, maar niet concreet op papier. Om de Balanced Scorecard goed te laten werken, is het echter van belang om de visie toch goed op te schrijven. Vandaar dat Stramar een quickscan toepast met behulp waarvan de visie van uw bedrijf opgesteld en getoetst kan worden.....Quickscan aanvragen >>

Stap 2: succesbepalende factoren bepalen

De visie die met behulp van de quickscan is opgesteld, toetst u samen met uw Stramar adviseur aan uw persoonlijke visie. Hierna wordt gekeken welke factoren uit deze visie voor uw bedrijf succesbepalend zijn. Deze factoren worden gerangschikt naar de vier dimensies van de Balanced Scorecard.

Stap 3: prestatie-indicatoren bepalen

Bij elke succesbepalende factor wordt vervolgens een aantal prestatie-indicatoren (PI) gemaakt. Een prestatie-indicator maakt een succesbepalende factor meetbaar.

Stap 4: prestatie-indicatoren (PI) normeren

De prestatie-indicator is nu meetbaar gemaakt en vervolgens moet een norm gesteld worden. Deze norm wordt in overleg met u vastgesteld op wat redelijk, haalbaar of wenselijk is. De norm is dus uw eigen maatstaf en niet een opgelegde. De genormeerde prestatie-indicatoren vormen feitelijk de meetbare doelstellingen van uw bedrijf.

Stap 5: prestatie-indicator-eigenaaren benoemen

Elke prestatie-indicator heeft een eigenaar binnen uw bedrijf. Meestal is dat degene die het meest bij de uitvoering betrokken is. Ook kan één medewerker meerdere prestatie-indicatoren beheren en controleren. De prestatie-indicator-eigenaar (PI-eigenaar) registreert de score, de afwijking ten aanzien van de norm en geeft suggesties ter verbetering.

Stap 6: PI-eigenaren trainen

Om de in stap 5 genoemde actie's te kunnen uitvoeren, moet de prestatie-indicator-eigenaar opgeleid worden. Deze training verzorgt uw Stramar adviseur binnen uw bedrijf. Na afloop van deze training ontvangen de prestatie-indicator-eigenaren het begeleidingshandboek. Tijdens de implementatieperiode kunnen zij te allen tijde uw Stramar adviseur raadplegen.

Stap 7: BSC-training en implementatie

Na het trainen van de betrokken medewerkers wordt vervolgens de Balanced Scorecard geïmplementeerd binnen uw bedrijf. Concreet: de software wordt geïnstalleerd en uw medewerkers (PI-eigenaren) ontvangen de instructies om ermee te werken. Tijdens de eerste maanden wordt tevens met een handboek gewerkt om goed vertrouwd te raken met de methode.

Stap 8: meetresultaten evalueren

De eerste meetresultaten worden uitgebreid besproken met de betrokken medewerkers (PI-eigenaren). Bij elke afwijking ten aanzien van de gestelde norm moet de PI-eigenaar een voorstel tot verbetering doen. De bespreking van deze eerste meting is tevens een trainingsblok.

Stap 9: verbeteracties organiseren

De PI-eigenaar stelt vast of de norm gerealiseerd is en rapporteert dat. Bij een negatieve afwijking stelt hij bovendien een verbeteractie voor. Deze verbeteracties zorgen er uiteindelijk voor dat alle medewerkers nauw betrokken raken bij het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen.

Stap 10: prestaties volgen en sturen

Na enkele maanden periodieke begeleiding en – zo nodig – training door uw Stramar adviseur, volgt de definitieve implementatie. Vanaf dat moment vormt de Balanced Scorecard een permanent dashboard van uw bedrijf waarbij u de prestaties goed kunt volgen en sturen.

Gratis Quicksan succesbepalende factoren aanvragen

Maak nu een afspraak voor een gratis quickscan om uw visie te concretiseren en uw succesfactoren te bepalen.....contactpagina >>

Stramar, for Business Excellence
For Business Excellence

 
     
 
© Copyright Stramar Management Partners 2004. Alle rechten voorbehouden.
| Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | Colofon | Sitemap |