Logo Stramar Management Partners
Stramar Management PartnersDienstenReferentiesPartnersContact
 
 
Laatste nieuws
bedrijfsvragen
 
  Tips voor uw bedrijf?
 
   
   
   
   
BedrijfsanalyseStrategieVeranderenVerbeterenImplementeren  

Grip op Groei!

De economie begint weer aan te trekken. Ook uw onderneming pikt weer een graantje mee en groeit. U grijpt de groeikansen als u ze ziet en creëert deze als ze er (nog) niet zijn. Soms merkt u dat de groei u beheerst, terwijl u de groei juist wilt beheersen!

Door de kansen en bedreigingen die de ontwikkelingen met zich meebrengen beter in kaart te brengen, krijgt u meer vat op de groei van uw onderneming en de markt.

Grip op Groei-scan©

Met behulp van de Grip op Groei-scan© brengt Stramar samen met u de huidige en toekomstige veranderingen waarmee uw onderneming wordt geconfronteerd in kaart. Het invullen van de groei-scan duurt ongeveer 30 minuten. De Grip op Groei-scan© dient als input voor of tijdens een gratis adviesgesprek met één van onze senior managers/adviseurs, zodat u grip op uw groei kunt houden!

  • Klik hier om de gratis Grip op Groei-scan© aan te vragen.

De scan brengt de volgende bedrijfsaspecten in kaart:

1. Bedrijfsgegevens - Wanneer uw bedrijf groeit is het belangrijk om die groei ook te kunnen meten. Hiervoor bestaat een aantal zgn. 'groei-indicatoren' waarmee u de groei van uw bedrijf in de gaten kunt houden;

2. Strategisch management - is gericht op het stellen van doelen en het planmatig realiseren daarvan;

3. Commercieel management - richt zich op de relatie tussen het bedrijf en de (toekomstige afnemers);

4. Financieel management - houdt zich bezig met de financiële kant van de bedrijfsvoering;

5. Logistiek management - de inzet van medewerkers en het gebruik van machines, transportmiddelen en automatisering in het bedrijfsproces en het beheersen van de goederenstroom;

6. Personeelsmanagement - een groeiende onderneming krijgt meer personeel, dit brengt specifieke werkzaamheden met zich mee;

7. Organisatiemanagement - een snel groeiende onderneming verandert doorlopend en daarmee veranderen ook de eisen die aan een organisatie en aan de mensen gesteld worden;

8. Toekomst - doelstellingen, activiteiten, investeringen, groeidrempels;

9. Toelichting - op de ontwikkeling die uw bedrijf doormaakt.


Gratis Grip op Groei-scan© en adviesgesprek

Veel ondernemers zijn benieuwd hoe zij beter grip op de groei van hun ondermening kunnen krijgen en houden. Stramar heeft daarom het initiatief genomen om ondernemers daarbij te ondersteunen door het aanbieden van een gratis Grip op Groei-scan©.

Tijdens een gesprek van een uur met de directie laat onze senior manager/adviseur allerlei bedrijfsaspecten die van invloed kunnen zijn op het meten en beheersen van groei de revue passeren. De scan helpt de ondernemer bij:

  • de positiebepaling inzake groei
  • het voorbereiden van belangrijke besluiten
  • het opstellen of aanscherpen van groeistrategie en ondernemingsplan
  • de beslissing om voor zwakke onderdelen van de bedrijfsvoering externe hulp te vragen.

Klik hier om de gratis Grip op Groei-scan© aan te vragen

Voor het aanvragen van de gratis Grip op Groei-scan© maakt u gebruik van de contactpagina.

© Copyright MKB Adviseurs 2002

Stramar, for Business Excellence
Bedrijfsadvies met resultaat!

Copyright by MKB Adviseurs (2002)
 
     
 
© Copyright Stramar Management Partners 2004. Alle rechten voorbehouden.
| Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | Colofon | Sitemap |