Logo Stramar Management Partners
Stramar Management PartnersDienstenReferentiesPartnersContact
 
 
Laatste nieuws
bedrijfsvragen
 
  Tips voor uw bedrijf?
 
   
   
   
   
BedrijfsanalyseStrategieVeranderenVerbeterenImplementeren  

Bedrijfscan analyse, diagnose, actieplan

Ondernemen kan bijzonder uitdagend en winstgevend zijn, maar ook teleurstellend en verliesgevend. Stramar onderkent ondernemingsrisico's op vijf niveaus: markt, strategie, management, organisatie, bedrijfsvoering en ict. Voor de diagnose hanteert Stramar specifieke scans, die snel inzicht geven in de huidige en gewenste situatie, manieren om problemen op te lossen en nieuwe businesskansen te creëren. Bedrijfscan >>.

Wanneer is een bedrijfscan geschikt voor uw bedrijf?

Organisaties kennen vaak een eigen manier van werken. Dit kan leiden tot bedrijfsblindheid. Zelden krijgt u de tijd om afstand te nemen en te kijken naar uw manier van werken, de wijze van samenwerken, de communicatie, de processen.

Toch bepalen uw organisatie en bedrijfsvoering voor een groot deel uw succes. Als de samenwerking en organisatie niet voldoen zult u 'geld laten liggen'. Met een bedrijfscan krijgt u snel en objectief antwoord op al deze vragen. De Stramar bedrijfscan is geschikt voor uw bedrijf:

  • Als u concrete problemen heeft die u in korte tijd opgelost wilt zien;
  • Als u voelt dat er 'iets' niet helemaal goed loopt, maar u weet niet exact waar de oorzaken liggen;
  • Als alles op het eerste gezicht goed gaat, maar u een 'preventieve keuring' van uw bedrijf wenst om potentiële problemen aan het licht te brengen en te voorkomen.....Bedrijfscan >>

Bedrijfscan: Startpunt voor een optimale organisatie en bedrijfsvoering

Hoe staat uw bedrijf ervoor? Is er meer uit uw bedrijf te halen? Ook wel eens het gevoel dat het anders, beter moet kunnen? Maar wat? En hoe? Allemaal vragen waarop de Stramar Bedrijfscan het antwoord geeft. Stramar biedt ondernemingen de mogelijkheid aan de hand van een handige bedrijfscan, in de vorm van een korte bedrijfsanalyse, snel en eenvoudig een goed beeld te krijgen van de algemene stand van zaken binnen het bedrijf......Lees meer >>

Innovatieve Kansen Scan

Speciaal voor ondernemers die bewust willen omgaan met kansen en bedrijfsinnovatie heeft Stramar een Innovatie Kansen Scan ontwikkeld. Hiermee wordt in grote lijnen de visie van de ondernemer op zijn onderneming in kaart gebracht in de vorm van een 'ist-soll' analyse voor de ondernemingsgebieden markt, leiderschap en management van middelen, medewerkers en processen.....Lees meer >>

Grip op Groei-scan©

De economie begint weer op toeren te komen. Voor u het weet draait de economie weer op volle toeren. Ook uw onderneming pikt straks weer een graantje mee en groeit. U grijpt de groeikansen als u ze ziet en creëert deze als ze er (nog) niet zijn. Soms merkt u dat de groei u beheerst, terwijl u de groei van uw bedrijf juist wilt beheersen!......Lees meer >>

Quick Scan als management tool

Het gaat uiteindelijk om de continuïteit van de onderneming. Het realiseren van continuïteit is afhankelijk van een aantal voorwaarden zoals inspelen op (toekomstige) vraag, voldoende innovatie, marketing, goed financieel beheer en resultaat etc. en het maken van goede keuzen op strategisch, tactisch en operationeel niveau....Lees meer >>

Bedrijfsdoorlichting en adviezen

De Stramar bedrijfsdoorlichting, analyse en diagnose is speciaal ontwikkeld voor directies en ondernemers die willen weten of in hun strategievorming, organisatie en bedrijfsprocessen verbeteringen mogelijk zijn........Lees meer >>

Stramar Management Partners: Bedrijfsanalyse en diagnose.

Hoofdvragen voor ondernemers

Stramar helpt ondernemingen bij organisatieontwikkeling en innovatie. Wat u daaraan hebt kunt u zelf bepalen. Wij dagen u uit om een aantal eenvoudige maar fundamentele vragen te beantwoorden, die u aan het denken zetten....Lees meer >>

Scan uw bedrijf - 35% meer resultaat is mogelijk

Uit onderzoek van de EUR blijkt dat bedrijven die innovatief georganiseerd zijn 19% meer omzet hebben, 10 % meer winst maken en 6% meer tevreden klanten hebben dan niet-innovatieve organisaties. Inzicht geeft uitzicht voor uw onderneming. Het is belangrijk dat u precies weet waar u staat met uw onderneming, waar u naar toe wilt en welke koers u moet varen. Stramar kan u hierbij verder helpen...... Lees meer >>

Bedrijfsanalyse Quick Scan

Stramar biedt ondernemingen de mogelijkheid aan de hand van een  handige Quick-Scan, in de vorm van een korte bedrijfsanalyse, snel en eenvoudig een goed beeld te krijgen van de algemene stand van zaken van het eigen bedrijf ten opzichte van ontwikkelingen in de markt, de concurrentie en de bedrijfsomgeving......Lees meer >>

Positiebepaling-INK

Het INK-managementmodel is gebaseerd op de veronderstelling dat iedere onderneming er naar streeft in het eigen marktsegment of werkterrein tot de besten te behoren: te willen excelleren. Dit gaat echter niet vanzelf. Er is inzicht nodig waar u nu staat en wat de sterke punten en verbetermogelijkheden van uw onderneming zijn.....Lees meer >>

Business Performance Scan

Stramar kan u helpen om binnen 1-2 weken de essentiële onderdelen van uw organisatie en haar omgeving in kaart te brengen. Het resultaat geeft concrete informatie over de sterke en zwakke kanten en de performance van uw organisatie.....Lees meer >>

Aanpak bedrijfsanalyse

  • Het startpunt van de Stramar-analyse is een intakegesprek met directie en managers, waarin allerlei facetten van de organisatie en haar omgeving de revue passeren.
  • Aansluitend daarop sturen wij u een op uw branche afgestemde vragenlijst. Op basis van uw (schriftelijke) antwoorden wordt uw onderneming nader bestudeerd en worden de relevante thema's in persoonlijke gesprekken uitgediept.
  • Alle gesignaleerde knelpunten en verbetermogelijkheden worden in hun onderlinge samenhang nader bestudeerd.
  • Wij sluiten af met een presentatie annex workshop met directie en managementteam. Hierbij presenteren wij de conclusies en bespreken de knelpunten en de mogelijke aanpakken.
  • Na de workshop verstrekken wij u een bondig overzicht van de conclusies, gesignaleerde knelpunten en praktische verbetersuggesties waamee u direct aan de slag kunt gaan.
  • Desgewenst kunt u Stramar vragen om u 'hands-on' te ondersteunen bij de invoering van de gewenste veranderingen.....Lees meer >>

Resultaat

Het resultaat van de Bedrijfsanalyse is een aanscherping van de strategische visie van directie en managementteam gezamenlijk. Daarbij kunt u in een kort tijdsbestek de vinger op de zere plek(ken) leggen in uw onderneming. Op basis van praktische adviezen kunt u gericht gaan werken aan verbeteringen in uw organisatie.

Stramar kan u daarna eventueel begeleiden met het implementeren van de veranderingen in de organisatie, als coach of als co-manager, die een deel van de verantwoording voor de realisatie draagt.....Lees meer >>

Wilt u contact?

Voor een nadere kennismaking, meer informatie of een gratis adviesgesprek of Quick-Scan kunt u gebruik maken van de contactpagina.

© Copyright MKB Adviseurs 2002

Stramar, for Business Excellence
Bedrijfsadvies dat wérkt en ontzorgt

 
     
 
© Copyright Stramar Management Partners 2004. Alle rechten voorbehouden.
| Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | Colofon | Sitemap |