Logo Stramar Management Partners
Stramar Management PartnersDienstenReferentiesPartnersContact
 
 
Laatste nieuws
bedrijfsvragen
 
  Tips voor uw bedrijf?
 
   
   
   
   
BedrijfsanalyseStrategieVeranderenVerbeterenImplementeren  

Quick-Scan

Stramar biedt u de mogelijkheid aan de hand van een Quick-Scan, snel een goed beeld te krijgen van de algemene stand van zaken binnen uw bedrijf, de belangrijkste sterktes en zwaktes en de kansen en bedreigingen in relatie tot de markt, de concurrentie en de bedrijfsomgeving.

Geschikt voor bedrijven in alle branches

Deze Quick-Scan is bedoeld voor bedrijven van 5 tot 200 medewerkers in alle branches. Echter ook werkmaatschappijen van grotere organisaties kunnen hiervan profiteren. Voor een optimaal resultaat is het van belang dat deze verkenning wordt uitgevoerd in samenwerking met de algemeen directeur van de onderneming samen met enkele leden van het managementteam.

Doorlichten ondernemingsgebieden

Met deze Quick-Scan worden vijf ondernemingsgebieden doorgelicht. Daarbij krijgt u in elk ondernemingsgebied de gelegenheid om aan te geven welke ontwikkelingen buiten het bedrijf volgens u in de toekomst van invloed kunnen zijn op uw bedrijfsvoering.

 • Markt
 • Geld
 • Productie
 • Mensen
 • Omgeving

Voor ieder ondernemingsgebied worden een aantal checklists met vragen ingevuld. De antwoorden geven een indruk van de richting waarin gedacht moet worden.

1. Markt

In ondernemingsgebied Markt kijken we vanuit drie invalshoeken naar het marktgebeuren van het bedrijf:

 • marketing
 • verkoopbevordering
 • innovatie
 • externe ontwikkelingen
 • samenvatting

2. Geld

In ondernemingsgebied Geld zullen we vanuit vier invalshoeken naar het financieel gebeuren in het bedrijf kijken:

 • financiële analyse en financiering
 • bedrijfseconomisch en financieel beheer
 • administratie en bedrijfsinformatie
 • externe ontwikkelingen
 • samenvatting

3. Productie

In ondernemingsgebied Productie kijken we vanuit vier invalshoeken naar het productiegebeuren van het bedrijf:

 • productiebeleid
 • kwaliteit
 • inkoop en goederenstroombeheersing
 • externe ontwikkelingen
 • samenvatting

4. Mensen

In ondernemingsgebied Mensen zullen we vanuit vijf invalshoeken - waarbij mensen centraal staan - naar het bedrijf kijken:

 • organisatie en leidinggeven
 • personeelsbeleid
 • opvolging/vervanging
 • familiebedrijf
 • externe ontwikkelingen
 • samenvatting

5. Omgeving

In ondernemingsgebied Omgeving zullen we vanuit vier invalshoeken - waarbij de omgeving centraal staat - naar het bedrijf kijken:

 • externe contacten
 • samenwerken met derden
 • subsidies en wetgeving
 • externe ontwikkelingen
 • samenvatting

 

Vervolgtraject

Deze Quick-Scan is zoals gezegd bedoeld om snel en eenvoudig en in grote lijnen een beeld te krijgen van de algemene stand van zaken binnen het eigen bedrijf en een eerste verkenning van de kansen en bedreigingen van de onderneming. Vervolgens kan inhoudelijk dieper op deze materie worden ingegaan en zullen

 • een aantal analyseoverzichten nog verder moeten worden uitgewerkt
 • de analyse verder worden aangescherpt
 • aandacht worden besteed aan het ontwikkelen van een toekomstbeeld voor de komende drie jaar
 • nieuw beleid op hoofdlijnen worden ontwikkeld
 • deelplannen per ondernemingsgebied en per product/markt combinatie worden ontwikkeld.

Eerste gesprek met Stramar

Tijdens het eerste gesprek maakt u kennis met één van onze managers/adviseurs. Na een korte introductie zal hij/zij u enkele algemene en enkele meer specifieke vragen stellen over uw bedrijf. Tijdens het gesprek wordt een vragenlijst met u besproken en (gedeeltelijk) ingevuld. Aan het einde van het gesprek ontvangt u de vragenlijst met het verzoek deze volledig ingevuld te retourneren. Aan dit eerste gesprek zijn voor u geen kosten verbonden.

Tweede gesprek met Stramar

Tijdens het tweede gesprek worden de conclusies doorgenomen en eventuele verbeterpunten besproken. Ook kan daarbij gekeken worden of en hoe Stramar Management Partners u bij eventuele vervolgtrajecten kan ondersteunen en begeleiden. Voor dit tweede gesprek wordt het gebruikelijke adviestarief in rekening gebracht.

Quick-Scan en 1e adviesgesprek gratis

Aan de Quick-Scan zijn tijdens het eerste adviesgesprek voor u geen kosten verbonden. Op deze manier willen wij u graag vrijblijvend kennis laten maken met de werkwijze en analyscapaciteiten van Stramar Management Partners.

Voorbereiding en contactgegevens

Om de gesprekken en de vragenlijst zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden ontvangen wij graag meer informatie over uw bedrijf.

 • een korte beschrijving van uw bedrijfsgeschiedenis,
 • uw specifieke activiteiten,
 • de markten waarin u opereert,
 • het meest recente jaarverslag en
 • een bedrijfsbrochure is voldoende.

Wilt u een afspraak maken?

Graag ontvangen wij uw adresgegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen voor het maken van een afspraak. Hiertoe kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Stramar, for Business Excellence
For Business Excellence

 
     
 
© Copyright Stramar Management Partners 2004. Alle rechten voorbehouden.
| Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | Colofon | Sitemap |