Logo Stramar Management Partners
Stramar Management PartnersDienstenReferentiesPartnersContact
 
 
laatste nieuws
Bedrijfsvragen
 
  Tips voor uw bedrijf?
 
   
   
   
   
BedrijfsanalyseStrategieVeranderenVerbeterenImplementeren  

Implementeren van innovatieve management-oplossingen

Voor de implementatie van innovatieve management-oplossingen kunt u gebruik maken van bijvoorbeeld bedrijfsbegeleiding, business-coaching, interim-management of bedrijfsondersteuning door vakspecialisten. De ervaren managers/adviseurs verplichten zich tot resultaat. Maakt u voor meer informatie s.v.p. gebruik van de contactpagina.

Bedrijfsondersteuning

Met een abonnement op 'Bedrijfsondersteuning' kan elk bedrijf in Nederland nu beschikken over een eigen "staf-afdeling" samengesteld uit één of meer ervaren managers/adviseurs en vakspecialisten. Voor een gering bedrag per maand bent u daarbij verzekerd van bedrijfsadvies, begeleiding én de implementatie van innovatieve verbetertrajecten.....Lees meer >>

Interim-management

Een organisatie besluit vaak een interim-manager in te zetten voor het oplossen van een crisis, vertrek of ziekte van een lijnmanager of het leiding geven aan projecten of veranderingen. Stramar stelt hiervoor ervaren managers/consultants ter beschikking, die binnen een vooraf overeengekomen tijdpad nauwkeurig omschreven doelen bereiken........Lees meer >>

Begeleiding en bemiddeling

Het omzetten van adviezen of plannen in realiteit kan in bepaalde gevallen moeilijk of tijdrovend zijn. In zo'n geval kunt u Stramar vragen om u te begeleiden, mee te denken, input te geven bij gesprekken, de vinger aan de pols te houden, als klankbord te fungeren, adviezen te geven of zelfs namens u het woord te voeren of de zaken te regelen..... Lees meer >>

Stramar Management Partners: Bedrijfsbegeleiding en coaching.

Business coaching

Als u iemand zoekt die als klankbord kan fungeren en om u te ondersteunen bij het met succes vervullen van uw rol, uw opdracht en de doelstellingen van uw organisatie. Iemand die kan meedenken over strategische keuzen en beslissingen en kan adviseren over leiderschap en slagvaardig ondernemen in de context van de organisatie en de bedrijfsvoering..... Lees meer >>

Management coaching

Coaching is een methode van managementadvisering. Hierbij gaat het om het begeleiden van een leidinggevende, die een bepaalde verandering vorm moet geven in zichzelf en/of zijn organisatie. Daarbij adviseert en ondersteunt de coach op een professionele wijze de leidinggevende in zijn of haar dagelijkse werksituatie..... Lees meer >>

Werkwijze/aanpak

Voordat een interim-manager/consultant aan een opdracht begint worden in een gesprek met de opdrachtgever de situatie, de problematiek, de implicaties voor de organisatie en mogelijke oplossingsrichtingen in kaart gebracht. Daarbij stelt Stramar een heldere diagnose en zorgt voor een duidelijke opdrachtomschrijving.....Lees meer >>

Resultaat

Stramar heeft sinds 1990 een groot aantal management- en adviesopdrachten met succes afgerond. Voor een overzicht van de resultaten verwijzen wij naar de pagina Referenties >>

Partner netwerk

Stramar wil met het partnernetwerk een kennisoverdracht tussen professionele interim-managers, consultants en specialisten op gang brengen gericht op het oplossen van multidisciplinaire management vraagstukken.....Lees meer >>

Wilt u contact?

Voor een nadere kennismaking, meer informatie, een gratis adviesgesprek of Quick-Scan of het maken van een afspraak kunt u gebruik maken van de contactpagina.

Stramar, for Business Excellence
Bedrijfsadvies dat wérkt en ontzorgt

 
     
 
© Copyright Stramar Management Partners 2004. Alle rechten voorbehouden.
| Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | Colofon | Sitemap |