Logo Stramar Management Partners
Stramar Management PartnersDienstenReferentiesPartnersContact
 
 
Laatste nieuws
Bedrijfsvragen
 
  Tips voor uw bedrijf?
 
   
   
   
   
BedrijfsanalyseStrategieVeranderenVerbeterenImplementeren  

Bedrijfsvoering verbeteren

Bedrijfsvoering is de dagelijkse aansturing van de onderneming door directie en management. Het gaat daarbij om zaken als een open en duidelijke communicatie, een positief kritische houding onder elkaar, de werksfeer, het aansturen van de processen, het meten van de prestaties en het corrigeren en leren van fouten. We zijn graag bereid om hierover met u van gedachten te wisselen. Voor meer informatie of een afspraak gaat u naar de contactpagina.

Bedrijfsvoeringsrisico's

Het blijkt in de praktijk dat managers zelden even goed zijn in strategie, organisatie en bedrijfsvoering. Het beschikken over een evenwichtig managementteam waarin open en met respect voor elkaar wordt gecommuniceerd is daarom erg belangrijk. Typische bedrijfsvoeringsrisico's zijn:

  • te weinig duidelijkheid en eenduidigheid in de organisatie
  • te weining communicatie vanuit het management
  • ongestructureerd vergaderen
  • onvoldoende aansluiting en te veel overdrachten tussen de processen
  • te veel tijd besteden aan ad-hoc brandjes blussen en te weinig aan definitieve oplossingen
  • geen goede prioriteiten kunnen stellen en daardoor de doelstellingen niet halen.

Bekijk uw bedrijf als bestuurder

Met prestatiemanagement creëert u een dashboard van uw bedrijf. U bekijkt uw bedrijf als bestuurder vanuit vier gezichtspunten tegelijk, namelijk:

  • Klantenperspectief, uw bedrijf gezien door de ogen van uw klanten;
  • Internperspectief, wat moet er binnen uw bedrijf goed georganiseerd zijn om de beloften aan uw klanten waar te kunnen maken;
  • Innovatieperspectief, wat willen uw klanten in de toekomst en hoe kunt u daar op inspelen, en het
  • Financieelperspectief, wat verwacht de eigenaar/aandeelhouder.

Meer succes met uw bedrijf

Fundamentele verbetering en vernieuwing van organisatie en bedrijfsvoering kan het verschil maken tussen consolideren, saneren of excelleren. Tenminste als verandertrajecten daadwerkelijk leiden tot de gewenste ondernemingsdoelstellingen. Alles draait daarbij om uitgekiende strategie en processen en slagvaardig ondernemerschap..... Lees meer>>

Stramar Management Partners: fundamentele verbetering van organisatie en bedrijfsvoering.

Fundamentele verbetering en vernieuwing
van organisatie en bedrijfsvoering

Hoofdvragen voor ondernemers

Stramar helpt ondernemingen bij het verbeteren en vernieuwen van organisatie en bedrijfsvoering. Wat u daaraan hebt kunt u zelf bepalen. Mogen wij u uitdagen om een paar eenvoudige maar fundamentele vragen te beantwoorden, die u aan het denken zetten..... Lees meer>>

Prestatiemanagement

Prestatiemanagement of Performance management is een besturingsstijl die de laatste jaren steeds meer in opkomst is. Het meten en vooral managen van prestaties wordt steeds meer gezien als verbetermiddel. Prestatiemanagement kan worden gezien als een systeem of filosofie waarin de individuele en groepsprestaties gestuurd worden om de effectiviteit en de efficiëntie van de organisatie te verbeteren. ... Lees meer>>

Positiebepaling-INK

Iedere onderneming streeft er naar in het eigen marktsegment of werkterrein tot de besten te behoren. Dit gaat echter niet vanzelf. Er is inzicht nodig in waar u nu staat en wat de sterke punten en verbetermogelijkheden van uw onderneming zijn.. ... Lees meer>>

Business Performance Scan

Stramar kan u helpen om binnen enkele dagen de essentiële onderdelen van uw organisatie en haar omgeving in kaart te brengen. Het resultaat geeft concrete informatie over de sterke en zwakke kanten en de performance van uw organisatie. Als logisch gevolg komen uit de BPS ook aanwijzingen voor stappen ter verbetering met een prioriteitstelling..... Lees meer>>

Resultaat

Stramar heeft sinds 1990 een groot aantal interim-management en adviesopdrachten met succes afgerond. Voor een overzicht van de resultaten verwijzen wij naar de pagina referenties.

Wilt u contact?

Voor een nadere kennismaking, meer informatie, een gratis adviesgesprek of Quick-Scan of het maken van een afspraak kunt u gebruik maken van de contactpagina.

Stramar, for Business Excellence
Bedrijfsadvies dat wérkt en ontzorgt

 
     
 
© Copyright Stramar Management Partners 2004. Alle rechten voorbehouden.
| Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | Colofon | Sitemap |