Logo Stramar Management Partners
Stramar Management PartnersDienstenReferentiesPartnersContact
 
 
laatste nieuws
Bedrijfsvragen
 
  Tips voor uw bedrijf?
 
   
   
   
   
BedrijfsanalyseStrategieVeranderenVerbeterenImplementeren  

Strategie en ondernemingsplan

De strategie van een onderneming geeft aan welke producten of diensten u gaat produceren, aan welke marktsegmenten u die aanbiedt, waarom klanten die producten of diensten juist bij u zouden kopen en niet bij de concurrent en langs welke wegen en met welke middelen u de klant wilt bereiken. Uw strategische keuze wordt vervolgens vertaald in een businessplan en operationele jaarplannen per ondernemingsfunctie. Wilt u meer weten? Maakt u dan gebruik van de contactpagina.

Strategische risico's

De strategie van de onderneming moet natuurlijk in eerste instantie goed passen bij de persoonlijkheid en ambities van de directeur / ondernemer en bij zijn onderneming. Een bestaande onderneming heeft al een bepaald imago en bepaalde vaardigheden. Maar minstens zo belangrijk is dat de strategie anticipeert op de steeds veranderende behoeften van klanten, op het veranderende aanbod van concurrenten en veranderingen in maatschappij en regelgeving. Voorbeelden van strategische risico's zijn:

 • een verouderd productengamma, waardoor de vraag terugloopt
 • producten of diensten die niet meer in lijn zijn met de doelstelling en kostenstructuur van de onderneming
 • het niet tijdig anticiperen op de veranderende behoeften van klanten, waardoor de vraag terugloopt en de prijs onder druk staat
 • een te grote afhankelijkheid van bijvoorbeeld enkele grote klanten of een toeleverancier
 • blindvaren op buikgevoel: onvoldoende inzicht in de verdiensten per product of dienst
 • een gebrek aan tijdig en adequaat cijfermateriaal.

Antwoord op bedrijfsvragen: 'Quick-Win's'

Als directeur/eigenaar, ondernemer of manager kunt u in de dagelijkse praktijk aanlopen tegen concrete vragen over de bedrijfsvoering en de bedrijfsomgeving die snel om een praktische oplossing vragen en adviezen waar u direct mee aan de slag kunt..... Lees meer>>

Doorlichten en adviezen

Strategische-analyse of Quick-Scan om snel en eenvoudig een goed beeld te krijgen van de algemene stand van zaken binnen het bedrijf, de belangrijkste sterktes en zwaktes, de kansen en bedreigingen ten opzichte van de markt, de concurrentie en de bedrijfsomgeving. En het eerste adviesgesprek is gratis..... Lees meer>>

Stramar Management Partners: Het omzetten van strategie in realiteit.

U stelt uw ondernemingsplan samen volgens een beproefde methode..

Strategie, businessplan en implementatie

De ontwikkeling van een businessplan behoeft voor een middelgroot bedrijf relatief weinig tijd te kosten. In een aantal goed gestuctureerde interviews en intensieve één of meerdaagse sessies (planning workshops) stelt u met uw managementteam uw ondernemingsplan samen volgens een praktische en beproefde methode..... Lees meer>>

Van idee tot compleet ondernemingsplan in 50 vragen

Een compleet ondernemingsplan van 18 tot 20 pagina's waarin uw (product)idee, ondernemerschap, marketing, organisatie, ontwikkeling, de risico's en financiële consequnties overzichtelijk worden omschreven aan de hand van een 50-tal vragen? Dat kan aan de hand van de volgende bewerking van New Venture - Ronde 3: Het ondernemingsplan......Lees meer >>

Ondernemingsplan - Geef zelf vorm aan de toekomst

Een ondernemingsplan of bedrijfsplan is voor veel kleinere en middelgrote bedrijven vaak nog een bug te ver. Terwijl een goed marktgericht bedrijfsplan juist uw brug naar een betere toekomst kan zijn! Stramar biedt u daarom aan om samen met u een marktgericht ondernemingsplan te schrijven.....Lees meer >>

In 10-stappen naar een marktgericht ondernemingsplan

Om correcte invulling van een marketingplan mogelijk te maken zal men vooraf een systematische en zorgvuldige analyse moeten maken van aspecten als het huidige relatiepatroon van de organisatie met de markt, de concurrentie, de mogelijk te behalen strategische voordelen etc......Lees meer>>

Marketing en communicatieplan

Een gestructureerde en gefundeerde marketing vormt dé basis van elke onderneming, zowel voor startende als bestaande bedrijven en organisaties. Voor elke onderneming met een lange termijn visie is daarom een gestructureerd marketing en communicatie beleid van groot belang voor de continuïteit van de onderneming.......Lees meer >>

'Second-opinion'- aanscherping van uw ondernemingsplan

Het businessplan van uw organisatie is cruciaal voor de te volgen koers. In dit plan worden de contouren voor de toekomst vastgelegd. Keuzes worden gemaakt wat u juist wel en juist niet gaat doen. De kwaliteit van uw businessplan is mede van invloed op het succes van uw organisatie.....Lees meer>>

Bedrijfsbegeleiding en bemiddeling

Het omzetten van strategie of plannen in realiteit kan in bepaalde gevallen moeilijk en tijdrovend zijn. In zo'n geval kunt u Stramar vragen om als verlengstuk van uw onderneming en managementteam input te geven bij overleg, als klankbord te fungeren, adviezen te geven en als 'business accelerator' de vaart er in te houden..... Lees meer>>

Tijdelijk management

 • Interim- en projectmanagement. Een organisatie besluit vaak een interim-manager in te zetten bij vertrek of ziekte van een lijnmanager, het leiden van een organisatie onderdeel tijdens een fusie of om tijdelijk leiding te geven aan projecten om de slagkracht en de bedrijfsresultaten te verbeteren..... Lees meer>>
 • Verander management is gericht op het realiseren van substantiële veranderingen, waarbij de organisatie, bedrijfsvoering en besturing optimaal worden afgestemd op de centrale waarden van de onderneming..... Lees meer>>
 • Crisis recovery management biedt hulp als de continuïteit van een onderneming accuut en ernstig wordt bedreigd. In dat geval is er nauwe samenwerking van management-, financiële- en juridische expertise nodig.....Lees meer >>

Aanpak

De interim-manager/consultant kan met zijn kennis en vaardigheden voorzien in tijdelijke aanvulling en ondersteuning van het management door:

 • de bedrijfssituatie te analyseren
 • een plan van aanpak op te stellen
 • eventuele problemen zichtbaar te maken
 • praktische oplossingen aan te bieden
 • rust en balans in de organisatie te herstellen
 • duurzame verbeteringen en veranderingen te realiseren
 • een eindevaluatie en plan van overdracht op te stellen

Resultaat

Stramar heeft sinds 1990 een groot aantal interim-management en adviesopdrachten met succes afgerond. Voor een overzicht van de resultaten verwijzen wij naar de pagina referenties.

Wilt u contact?

Voor een nadere kennismaking, meer informatie, een gratis adviesgesprek of Quick-Scan of het maken van een afspraak kunt u gebruik maken van de contactpagina.

Stramar, for Business Excellence
Bedrijfsadvies dat wérkt en ontzorgt

 
     
 
© Copyright Stramar Management Partners 2004. Alle rechten voorbehouden.
| Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | Colofon | Sitemap |