Logo Stramar Management Partners
Stramar Management PartnersDienstenReferentiesPartnersContact
 
 
Laatste nieuws
bedrijfsvragen
 
  Tips voor uw bedrijf?
 
   
   
   
   
BedrijfsanalyseStrategieVeranderenVerbeterenImplementeren  

Doorlichten en adviezen

In de dynamische omgeving waarin veel organisaties momenteel verkeren is een heldere toekomstvisie een belangrijke succesfactor. Een organisatie die zich bewust is van zijn relatieve positie ten opzichte van klanten, concurrenten en toeleveranciers kan beter anticiperen en slagvaardiger reageren op de snelle ontwikkelingen.

Aanleiding

De Stramar-analyse is speciaal ontwikkeld voor directies en ondernemers die willen weten of in hun strategievorming, organisatie en bedrijfsprocessen verbeteringen mogelijk zijn. Het is mogelijk dat de concrete aanleiding voor dit onderzoek ligt in signalen als:

 • een stagnerende omzet
 • dalende brutomarges
 • stijgend personeelsverloop
 • uit de hand lopende kosten
 • te veel tijd besteden aan 'brandjes blussen'
 • het niet goed of op tijd kunnen realiseren van veranderingen

De aanleiding kan natuurlijk ook zijn de wens om eens gestructureerd na te denken over de positie, de koers en de organisatie van de onderneming, zonder dat er direct concrete problemen zijn. Ook hiertoe leent de Stramar-analyse zich bij uitstek.

Aanpak

In onze aanpak wordt de organisatie op een efficiënte wijze onder de loep genomen op terreinen als strategievorming, organisatie-inrichting, managementinformatie, budgettering, kostenbeheersing, marketing, logistiek, planning, dagelijks management en administratieve organisatie.

Analyse van de organisatie

Analyse van de organisatie

Resultaat

Het resultaat van dit onderzoek is een aanscherping van de strategische visie van directie en managementteam gezamenlijk. Daarbij kunt u in een kort tijdsbestek de vinger leggen op de zere plek(ken) in uw onderneming. En op basis van praktische adviezen kunt u direct gericht gaan werken aan verbeteringen in de organisatie, de bedrijfsvoering en de bestuurlijke informatie.

Hoe kan Stramar helpen?

Stramar werkt systematisch, analitisch en creatief in samenwerking met de directie en de betrokken managers. Het onderzoek wordt stapsgewijs binnen 1 tot 2 weken uitgevoerd. Een mensgerichte aanpak staat daarbij centraal.

 • Intakegesprek met directie en management;
 • Stramar voert een zgn. Basis Quick Scan uit voor een eerste orientatie op een vermeend organisatieprobleem;
 • Stramar stuurt een vragenlijst die binnen een week door directie en managers individueel wordt beantwoord;
 • Stramar bestudeert de antwoorden op relevante thema's;
 • Stramar spreekt de antwoorden en thema's persoonlijk met u door;
 • Stramar organiseert een presentatie annex workshop;
 • U ontvangt een bondig en praktisch rapport waarmee u direct aan de slag kunt gaan.

Scaudit Performance Methodiek

Scaudit Performance Methodiek
© ® Scaudit E-Consult

Ons voorstel

Als u interesse heeft maken wij graag een op uw onderneming en uw situatie afgestemd voorstel. Standaard adviesproducten op het gebied van Bedrijfsanalyse zijn:

 • Bedrijfsanalyse: Stramar licht uw onderneming in zijn geheel door en komt met conclusies en adviezen....Lees meer >>
 • Strategie-analyse: Stramar analyseert uw bestaande ondernemingsplan, strategisch management concept en planningproces. Stramar heeft de bechikking over praktische vragenlijsten en managementmodellen waarmee u zelf aan de slag kunt gaan. Stramar vergaart alle informatie, begeleidt het planningproces, de SWOT-analyse, de strategiekeuze en zorgt voor een consistent geheel van strategische en operationele plannen.
 • BWM-analyse: Structureel succes en bedrijfsresultaat vraagt om een uitgekiende strategie en optimaal ingerichte kernprocessen en operationele processen. Welke dat in de context van bedrijfsomgeving en markt voor uw organisatie zijn, blijkt haarfijn uit een analyse volgens het Business Waardeketen Model.... Lees meer>>
 • Quick-Scan. Vaak is een snelle analyse op een bepaald terrein ook een goede manier om daar grip op te krijgen. Een Quick-Scan is een korte diagnose op hoofdlijnen, resulteert in een oplossingsrichting (visie) en formuleert een 'marsroute'. De meeste Quick-Scans kunnen binnen 3 tot 5 dagen worden uitgevoerd..... Lees meer>>
 • Quick Scan als management tool. De scan maakt gebruik van de unieke Scaudit-Performance Methodiek voor het maken van de juiste keuzen met betrekking tot de huidige en toekomstige markt, keuzen op bestuurs- en directie niveau, op managementniveau en zelfs op de werkvloer....Lees meer>>
 • Business Performance Scan: Deze analyse kan worden gekwalificeerd als een algemene (globale) organisatiescan voor incidenteel- en frequent gebruik (dashboardfunctie). In beide situaties zijn benchmark gegevens beschikbaar. Het resultaat geeft concrete informatie over de sterke en zwakke kanten en de performance van uw organisatie. Lees meer>>
 • Positiebepaling-INK: Om te bepalen of directie en management aan de voorwaarden van een excellente onderneming willen en kunnen voldoen kan een globale verkenning worden uitgevoerd naar de eventuele noodzaak tot ingrijpende veranderingen van de strategie, het beleid en de bedrijfsvoering. Het gaat bij deze positiebepaling om de grote lijnen en het bereiken van concensus voor de toepassing van het INK-managementmodel. Lees meer>>

Wilt u meer weten?

Nodigt u ons uit voor een vrijblijvende presentatie en offerte. Voor het aanvragen van informatie over onze adviesproducten of het maken van een afspraak kunt u gebruik maken van de contactpagina

Stramar, for Business Excellence
For Business Excellence

 
     
 
© Copyright Stramar Management Partners 2004. Alle rechten voorbehouden.
| Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | Colofon | Sitemap |