Logo Stramar Management Partners
Stramar Management PartnersDienstenReferentiesPartnersContact
 
 
Laatste nieuws
bedrijfsvragen
 
  Tips voor uw bedrijf?
 
   
   
   
   
BedrijfsanalyseStrategieVeranderenVerbeterenImplementeren  

Positiebepaling-INK

Kwaliteit is niet meer los te zien van procesbeheer en sturing, sinds het INK-model in Nederland het leidende concept is geworden voor Total Quality Management. Sinds de oprichting van Stramar Management Partners in 1990 vormt het TQM-concept de basis van onze integrale managementaanpak en hebben wij dit principe toegepast in een tiental projecten en implementaties.

Het INK-management model
INK-managementmodel

Helder zicht op de stand van zaken

Het INK-managementmodel is gebaseerd op de veronderstelling dat iedere onderneming er naar streeft in het eigen marktsegment of werkterrein tot de besten te behoren: te willen excelleren. Dit gaat echter niet vanzelf. Er is inzicht nodig in waar u nu staat en wat de sterke punten en verbetermogelijkheden van uw onderneming zijn.

Uitzicht op de toekomst

Vervolgens zult u moeten vaststellen wat u wilt bereiken en wat de ambities en doelstellingen zijn. Het uitvoeren van de op deze pagina beschreven positiebepaling geeft u een helder zicht op de stand van zaken en biedt uitzicht op de toekomst.

Succesbepalende factoren

Ruim 25 jaar praktische management ervaring en 10 jaar ervaring met het INK-managementmodel heeft geleid tot een visie op vijf fundamentele succesbepalende kenmerken voor excellente ondernemingen (Bron: INK).

 • Leiderschap met lef: koersbepaling, communicatie, motivatie
 • Resultaatgerichtheid: sturing op toegevoegde waarde en balans
 • Continu verbeteren: meten, toetsen en verbeteren van resultaten
 • Transparantie: processen en pi's zijn vastgelegd, tvb's zijn bekend
 • Samenwerking: professioneel tussen managers en medewerkers

Eerste stap: consensus over de wil om te excelleren

Als eerste stap in de toepassing van deze Positiebepaling dienen de leden van het management met elkaar te bespreken of hun onderneming op termijn aan bovenstaande kenmerken van een excellente onderneming kan en wil voldoen.

Tweede stap: de noodzaak tot veranderen in kaart brengen

Toepassing van het INK-managementmodel vergt een integrale benadering en ook betrokkenheid, omdat het vaak leidt tot een andere organisatiestructuur en cultuur.
Daarom wordt aangeraden eerst een globale verkenning uit te voeren naar de eventuele noodzaak tot ingrijpende veranderingen van de strategie, het beleid en de bedrijfsvoering en dit als management met elkaar te bespreken.

Derde stap: starten met de feitelijke positiebepaling

Het gaat bij deze positiebepaling om de grote lijnen. Inzicht in de samenhang tussen de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering en de besturing is belangrijker dan een gedetailleerde analyse van alle aspecten afzonderlijk. Hoe dit gaat hebben we in het volgende stappenplan vermeld:
 • Bepaal de reikwijdte van de positiebepaling.
 • Stel een geschikt team samen.
 • Plan een introductiebijeenkomst van het team.
 • Voer de positiebepaling eerst individueel uit en bepaal uw score.
 • Vorm een gezamenlijk oordeel (consensus).
 • Beoordeel de resultaten opnieuw en stel de score bij.
 • Stel samen een plan op voor vervolgacties

Vierde stap: uitvoering met het managementteam

Ervaring leert dat u, na een goede individuele voorbereiding onder deskundige interne en externe begeleiding van Stramar in circa twee dagen met het managementteam de positiebepaling kunt uitvoeren. Inclusief voorbereiding, uitvoering, rapportage en discussie kan de positiebepaling maximaal vijf dagen in beslag nemen.

Wat komt er na de positiebepaling?

Direct aansluitend op het uitvoeren van de diagnose moeten de vervolgacties worden gepland. Gebeurt dat niet, dan raken de conclusies op de achtergrond en eisen de dagelijkse problemen (going-concern) weer alle aandacht van het management op. De ondernemingen die het vervolgtraject ingaan doen dat door:

 • Vergroting van de reikwijdte van één onderdeel naar alle businessunits, divisies of werkmaatschappijen;
 • Verdieping van de diagnose. De positiebepaling geeft een compleet maar grofmazig beeld van de stand van zaken. Voor meer details kunt u een zelfevaluatierapport (per bedrijfsonderdeel) opstellen;
 • Aanpassing van strategie en beleid.
 • Verbeteren en vernieuwen van de bedrijfsvoering.

Meer weten?

Voor meer informatie over het INK-managementmodel kunt u terecht op de Web-site www.ink.nl . Voor het uitvoeren van een INK-positiebepaling voor uw organisatie of een nadere toelichting kunt u gebruik maken van de contactpagina.

Stramar, for Business Excellence
For Business Excellence

 
     
 
© Copyright Stramar Management Partners 2004. Alle rechten voorbehouden.
| Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | Colofon | Sitemap |