Logo Stramar Management Partners
Stramar Management PartnersDienstenReferentiesPartnersContact
 
 
laatste nieuws
Bedrijfsvragen
 
  Tips voor uw bedrijf?
 
   
   
   
   
BedrijfsanalyseStrategieVeranderenVerbeterenImplementeren  

Organisatie optimaliseren

Als een doordachte en heldere strategie wordt gedragen door directie en management, bent u er natuurlijk nog niet. De structuur en de organisatie van de onderneming moeten hierbij passen of passend worden gemaakt. Dit kan betekenen dat er moet worden gereorganiseerd, gesaneerd of geïnvesteerd in mensen, middelen en informatiesystemen. Dit vraagt om een heldere analyse en realistische aanpak. Wilt u hierover eens met ons van gedachten wisselen, maakt u dan gebruik van de contactpagina.

Organisatorische risico's

Daarbij is het belangrijk dat mensen goed samenwerken in de richting van de strategisch doelen door duidelijke functies, competenties en doelstellingen, een doordachte inrichting van de systemen, een slimme marketing en een goede financiële en logistieke sturing. Voorbeelden van organisatorische risico's zijn:

  • inefficiënte werkwijzen door gebrek aan overzicht over en kritische analyse van de werkprocessen
  • een financieel manager die te veel boekhouder en te weinig controller is
  • managers of werknemers met onvoldoende opleiding, kennis en ervaring
  • onvoldoende samenwerking door ontbrekende of onvolledige functie en taakbeschrijvingen
  • het ontbreken van een goed functionerend functiewaardering- en beoordelingsysteem etc.

Van strategie tot werkpraktijk

Bedrijfsinnovatie is evenals de bedrijfsvoering een dynamisch proces van herbezinning, herijking, optimalisatie, verbetering en vernieuwing van de bedrijfsorganisatie. Het procesmodel “Van strategie tot werkpraktijk” geeft de cyclische en stapsgewijze benadering weer die als een rode draad door de aanpak van Stramar loopt.....Lees meer >>

Succesvol veranderen, een kwestie van visie

Voor diverse opdrachtgevers begeleidt Stramar de veranderingsprocessen in de organisatie. In dit artikel geeft een interim manager en persoonlijke coach haar visie op de noodzakelijke stappen die in veranderingsprocessen moeten worden genomen....Lees meer>>

Veranderen is verbeteren en overleven

De 21e eeuw wordt al de eeuw van hyperconcurrentie genoemd. Door de komst van nieuwe technieken, deregulering en globalisering worden organisaties gedwongen steeds sneller op de veranderingen in hun omgeving in te spelen..... Lees meer>>

Stramar Management Partners: Veranderen is mensenwerk.

Veranderen is mensenwerk

Verandermanagement

Stramar staat een effectieve bedrijfsvoering en implementatie voor die stoelt op doelstellingen en onderling op elkaar afgestemde structuren, systemen, management en besturing om alles 'organisatorisch' te laten passen. Dit principe wordt zichtbaar gemaakt aan de hand van vier managementprocessen: Richting, Consistentie, Samenhang en Feedback ..... Lees meer>>

4-Sporen veranderingsmodel

In de visie van Stramar dienen belangrijke aandachtsgebieden van het management en de bedrijfsvoering onderling optimaal te worden afgestemd op de centrale waarden van de onderneming..... Lees meer>>

Toelichting veranderingsmodel

Organisatieverandering kan worden opgevat als het resultaat van verbeterprocessen, leerprocessen en management processen en kan derhalve planmatig mogelijk worden gemaakt..... Lees meer>>

De resultaten...

Stramar heeft sinds 1990 een groot aantal transitie- en interim-management en adviesopdrachten op het gebied van bedrijfsorganisatie en management met succes afgerond. Voor een overzicht van de resultaten verwijzen wij naar de pagina referenties.

Wilt u contact?

Voor een nadere kennismaking, meer informatie, een gratis adviesgesprek of Quick-Scan of het maken van een afspraak kunt u gebruik maken van de contactpagina.

Stramar, for Business Excellence
Bedrijfsadvies dat wérkt en ontzorgt

 
     
 
© Copyright Stramar Management Partners 2004. Alle rechten voorbehouden.
| Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | Colofon | Sitemap |