Logo Stramar Management Partners
Stramar Management PartnersDienstenReferentiesPartnersContact
 
 
laatste nieuws
Bedrijfsvragen
 
  Tips voor uw bedrijf?
 
   
   
   
   
BedrijfsanalyseStrategieVeranderenVerbeterenImplementeren  

Verandermanagement

Stramar staat een effectieve bedrijfsvoering en implementatie voor die stoelt op doelstellingen en onderling op elkaar afgestemde structuren, systemen, management en besturing om alles 'organisatorisch' te laten passen. Dit principe wordt zichtbaar gemaakt aan de hand van vier managementprocessen: Richting, Consistentie, Samenhang en Feedback.

Veranderingsmodel

Visie op organisatieverandering

Belangrijke aangrijpingspunten voor het ontwikkelen en doorvoeren van organisatieverandering zijn:

 • formuleren en communiceren van visie en managementfilosofie,
 • consistentie en samenhang in strategie en veranderingsdoelen,
 • samenhang in de organisatie van bedrijfsprocessen en werkgebieden,
 • de organisatie van feedback door middel van interne communicatie op alle niveaus.

Een nadere uitleg van deze vier aandachtspunten vindt u op de pagina Toelichting veranderingsmodel

Integrale aanpak

Stramar staat een effectieve bedrijfsvoering en implementatie voor die stoelt op doelstellingen en onderling op elkaar afgestemde structuren, systemen, management en besturing om alles 'organisatorisch te laten passen'. Dit wordt zichtbaar gemaakt aan de hand van vier managementprocessen: Richting, Consistentie, Samenhang en Feedback.

Richting

Richting verwijst naar de keuzen en gemeenschappelijke doelen van de organisatie. De richting kan worden uitgedrukt in termen van strategie, maar ook in de missie, de visie, de normen en waarden en de doelstellingen van de onderneming.

Consistentie

Consistentie is vooral de verticale vertaling van het gemeenschappelijke doel en de organisatiewaarden in doelen en opdrachten. Consistentie omvat eveneens de concretisering van de doelstellingen voor de verschillende organisatieniveaus: werkmaatschappij, afdeling, team, proces en individueel.

Samenhang

Samenhang betreft de horizontale afstemming tussen processen, ketens, werkmaatschappijen, afdelingen en personeel. Maar ook structuren, systemen en competenties vallen hieronder. Bij samenhang gaat het vooral om de congruentie van verschillende kenmerken van de organisatie.

Feedback

Feedback verwijst naar het zodanig inrichten van de organisatie en interne communicatie, dat op alle niveaus en in verschillende fasen gemaakt, geleerd en geborgd kan worden. Feedback raakt alle organisatiesystemen en niveaus (strategisch, tactisch en operationeel) en de verbanden daartussen.

Veranderingprocessen

De bovenstaande vier begrippen verwijzen naar vier met elkaar verbonden en door het topmanagement te organiseren processen als bouwstenen van verandering, verbetering en vernieuwing. Hierbij wordt aangesloten op het idee van systeemdenken: de processen zullen slechts in interactie resultaat opleveren. Organisatieverandering kan worden opgevat als het resultaat van leerprocessen en managementprocessen en kan planmatig mogelijk worden gemaakt.

Plan van Aanpak voor verandertrajecten

Het plan van aanpak geeft een analyse van de huidige situatie, de veranderdoelen, een specificatie van de uit te voeren werkzaamheden en de verwachte resultaten. Het vormt een leidraad en toetssteen voor alle betrokken partijen en dienst als aangrijpingspunt voor het te voeren voortgangsoverleg. Aan de orde komen:

 • Inleiding. Aanleiding van de opdracht en overzicht van de inhoud
 • Doelstellingen van de opdracht
 • Analyse van de huidige situatie (methode 7S, BPS of INK)
 • Veranderingsdoelen
 • Opdracht en opdrachtgever
 • Veranderingsstrategie
 • Risico's
 • Tijdsplanning en inzet
 • Kritische succesfactoren

Het plan van aanpak wordt over het algemeen binnen 3-4 weken na aanvang van de opdracht door de interim-manager/consultant geschreven als onderdeel van de opdracht tussen de opdrachtgever en Stramar.

Wilt u meer weten?

Voor een nadere kennismaking of het maken van een afspraak voor een gratis adviesgesprek kunt u gebruik maken van de contactpagina.

Stramar, for Business Excellence
For Business Excellence

 
     
 
© Copyright Stramar Management Partners 2004. Alle rechten voorbehouden.
| Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | Colofon | Sitemap |