Logo Stramar Management Partners
Stramar Management PartnersDienstenReferentiesPartnersContact
 
 
laatste nieuws
Bedrijfsvragen
 
  Tips voor uw bedrijf?
 
   
   
   
   
BedrijfsanalyseStrategieVeranderenVerbeterenImplementeren  

Veranderen is overleven

De 21 e eeuw wordt al de eeuw van hyperconcurrentie genoemd. Door de komst van nieuwe technieken, deregulering en globalisering worden organisaties gedwongen steeds sneller op de veranderingen in hun omgeving in te spelen. Niet alleen de strategie, de kostenstructuur en de kwaliteit van producten en diensten, maar ook de slagvaardigheid zijn bepalend voor het succes van de onderneming. Want evenals in de natuur geldt: veranderen is overleven.

Slagvaardig ondernemen

Slagvaardigheid is een concept dat pas de laatste tijd in de belangstelling komt. De urgentie is groot. Slagvaardigheid bepaalt de overlevingskansen van de onderneming. Slagvaardige bedrijven zijn niet alleen beter in staat om zich te verdedigen tegen onverwachte bedreigingen op hun markt, ze kunnen bovendien sneller inspelen op nieuwe kansen en de concurrentie vóór zijn en blijven.

Flexibiliteit

De hyperconcurrentie stelt nieuwe eisen aan het management. Managers krijgen het steeds moeilijker om de performance vast te houden. Bedrijven moeten leren omgaan met toenemende kwetsbaarheid. Om te overleven is een zo groot mogelijke veerkracht of flexibiliteit nodig. Zowel in het organisatieontwerp als in de manier waarop het bedrijf wordt aangestuurd.

De vierde factor

Efficiënt opereren en kwaliteitsmanagement, de twee grote thema's van de jaren tachtig en negentig, zijn niet langer voldoende. Zelfs een superieure strategie is niet genoeg; als de marktomstandigheden drastisch wijzigen kan de strategie in de prullenbak. Naast efficiëntie , kwaliteit en strategie is slagvaardigheid er bijgekomen als de vierde factor die bepalend is voor het succes van de onderneming.

Hoe wordt je als bedrijf slagvaardig?

Bedrijven staan bol van de processen en procedures die de starheid in de hand werken. Te snel veranderen is de meeste bedrijven tot nu toe slecht af gegaan. Redenen voor de mislukkingen zijn te vinden in de organisatie-inrichting, het leiderschap en de ondernemingscultuur.

Veranderen is een vak apart

Maar veranderen is een vak apart. Een veel gemaakte fout is dat directies veranderingen van bovenaf proberen op te leggen. Men kiest daarbij voor een "blauwdruk" benadering. Het resultaat is dat driekwart van deze programma's vastloopt, of niet de beoogde resultaten behaalt. Onvoldoende draagvlak of te weinig aandacht voor de invoering zijn meestal de oorzaak.

Topdown versus ontwikkelingsaanpak

In de praktijk blijkt de topdown benadering dan ook helemaal niet sneller te zijn. In minder dan een kwart van de projecten wordt gekozen voor een organische- of ontwikkelingsaanpak, waarbij de medewerkers bij het veranderingsproces worden betrokken. De resultaten van deze aanpak zijn veel beter. Stramar heeft in de afgelopen tien jaar in verschillende bedrijfstakken ervaring opgebouwd met deze vorm van organische organisatieverandering .

Alles onder controle?

Vroeger zeiden managers graag: ik heb alles onder controle. Nu komt een manager beter voor de dag als hij juist de dynamiek in het bedrijf of bedrijfstak goed kan adresseren. Slagvaardigheid en flexibiliteit hebben een nauwe relatie met het platter maken en verkleinen (downsizen) van organisaties in autonome businessunits. Kleine doelgerichte organisaties zijn in de regel beter in staat om snel en slagvaardig te reageren dan breed samengestelde organisaties.

Aanleiding voor slagvaardigheid

Er kunnen verschillende redenen zijn voor bedrijven om de slagvaardigheid te versterken. Wij noemen er een aantal:

  • versterking van of terugtrekken op de kerncompetenties;
  • de winstmarges staan onder druk;
  • sneller inspelen op de behoefte van de klanten;
  • sneller inspelen op veranderende marktomstandigheden;
  • sterk wisselende omstandigheden of seizoensinvloeden;
  • een hogere winst c.q. kostenbesparingen realiseren;
  • outsourcing van ondersteunende diensten, IT-beheer, beveiliging;
  • outsourcing van complete bedrijfsprocessen;
  • zorgen dat productievolumes sneller kunnen worden aangepast, etc.

Positiebepaling en Performance Scan

Het Instituut voor Nederlandse Kwaliteit heeft een snelle Positiebepaling beschikbaar. Daarnaast beschikt Stramar over een Performancescan. Deze instrumenten kunnen onder begeleiding worden ingezet om binnen 1-2 weken een heldere diagnose te stellen van de performance, kwaliteit of flexibiliteit van de organisatie en vervolgens een actieplan te maken.

Neem de proef op de som

Voor meer informatie over de Positibepaling of Performance Scan voor uw organisatie kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Stramar, for Business Excellence
For Business Excellence

 
     
 
© Copyright Stramar Management Partners 2004. Alle rechten voorbehouden.
| Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | Colofon | Sitemap |