Logo Stramar Management Partners
Stramar Management PartnersDienstenReferentiesPartnersContact
 
 
laatste nieuws
Bedrijfsvragen
 
  Tips voor uw bedrijf?
 
   
   
   
   
BedrijfsanalyseStrategieVeranderenVerbeterenImplementeren  

Van idee tot ondernemingsplan

Een compleet ondernemingsplan van 18 tot 20 pagina's waarin uw (product) idee, ondernemerschap, managementteam, marketing, organisatie, ontwikkeling, de risico's en financiële consequenties overzichtelijk worden omschreven? Dat kan, aan de hand van de volgende 50 vragen in een bewerking van New Venture - Ronde 3: Het ondernemingsplan.

Ondernemingsplan*

Met behulp van de volgende 50 vragen wordt uw idee wordt omgezet in een compleet ondernemingsplan. De horizon voor het plan is respectievelijk volgend jaar, over drie jaar en over vijf jaar.

Hoofdstuk 1: Samenvatting

Dit hoofdstuk geeft een snel en overzichtelijk beeld van het hele idee.
Het zou niet langer dan 1 pagina moeten zijn.

Hoofdstuk 2: Productidee

In dit hoofdstuk laat u duidelijk zien hoe uw idee een bepaald probleem oplost, waarbij uw beargumentering begrijpelijk dient te zijn voor niet-experts.

In dit hoofdstuk zou u aandacht moeten besteden aan de volgende onderwerpen:

 • Welk probleem lost uw idee op?
 • Welke consumentenbehoefte wordt bevredigd?
 • Wat voor een product of dienst wil u verkopen?
 • Wat bied u precies aan?
 • Wat is er innovatief aan uw product of dienst?
 • Hoe uniek is uw product of dienst?
 • Hoe wil u de uniekheid van uw product of dienst beschermen?
 • Is het product/de dienst (bv. technologisch) uitvoerbaar?

Hoofdstuk 3: Het managementteam

Het managementteam is een belangrijke factor in een (startende) onderneming. Daarom heeft dit hoofdstuk een prominente plek in het ondernemingsplan.

In dit hoofdstuk dient aandacht besteedt te worden aan de volgende onderwerpen:

 • Wie zijn de leden van uw managementteam en wat onderscheidt hen (opleiding, werkervaring, succes, zakelijke reputatie)?
 • Welke ervaringen en vaardigheden bezit het managementteam die bruikbaar zijn voor de realisatie van uw business idee?
 • Welke ervaringen en vaardigheden schieten tekort in het team?
 • Op welke wijze en met wie zou het team uitgebreid moeten worden?
 • Wat motiveert de individuele management teamleden?
 • Is het team in deze samenstelling in staat een succesvol bedrijf op te starten c.q. te leiden?

Hoofdstuk 4: Marketing

In dit hoofdstuk wordt een duidelijke en precieze uitspraak gedaan over de verwachte markt, de concurrentie en het marketing plan (prijsstructuur, distributie, c.q. communicatie kanalen, reclame, c.q. voorlichtingsstrategie). Dit hoofdstuk definieert min of meer het doel van uw onderneming vanuit het perspectief van de klant.

In dit hoofdstuk dien u aandacht te besteden aan de volgende onderwerpen:

 • Is de ‘Unique Selling Proposition’ (USP) duidelijk geformuleerd en vanuit het perspectief van de klant?
 • Wie zijn uw concurrenten?
 • Welke mogelijke substituten voor uw product zijn er op de markt?
 • Welke klanten zijn uw doelgroep? Waarom is deze doelgroep interessant voor uw bedrijf?
 • Hoe groot is de totale markt? Hoe groot is de markt waarin u geïnteresseerd bent?
 • Hoe zal deze zich volgens u gaan ontwikkelen?
 • Wat is uw verwachting met betrekking tot de ontwikkeling van uw marktaandeel en uw afzet? (wees zo specifiek mogelijk)
 • Welke prijs vraag u?
 • Welke distributie kanalen ga u gebruiken? (wees zo specifiek mogelijk)
 • Hoe hoog zullen de promotiekosten zijn?

Hoofdstuk 5: Werkstructuur en organisatie

In dit hoofdstuk leg u uit hoe u het klantenvoordeel, zoals u dat beschreven hebt in uw marketing plan, daadwerkelijk denkt te gaan realiseren. U beschrijft de noodzakelijke activiteiten van uw bedrijf en hoe die geïntegreerd kunnen worden in het totale business systeem en over wie wat doet.

In dit hoofdstuk besteed u aandacht aan de volgende onderwerpen:

 • Hoe ziet uw werkstructuur eruit?
 • Welke activiteiten binnen het werkstructuur zal de organisatie zelf uitvoeren en welke zal het inkopen?
 • Uit welke functionele gebieden is uw organisatie opgebouwd en hoe zijn deze gestructureerd?
 • Met welke partners zal u gaan samenwerken?
 • Wat zijn de voordelen van deze samenwerking, voor u en uw partners?
 • Welke andere werknemers, naast het managementteam, heeft uw onderneming nodig?
 • Hoe gaat u hen erbij betrekken?

Hoofdstuk 6: Realisatie van het plan

Het realisatieplan heeft een belangrijke invloed op de financierbaarheid van uw onderneming. U helpt zowel uzelf als uw business partners door interacties van tevoren goed door te denken en effecten van verschillende invloeden te analyseren.

In dit hoofdstuk besteed u aandacht aan de volgende onderwerpen:

 • Wat zijn de belangrijkste mijlpalen in de ontwikkeling van uw organisatie?
 • Wanneer moet u deze mijlpalen bereikt hebben?
 • Welke taken en mijlpalen zijn aan elkaar gerelateerd?
 • Wat is het kritische pad?
 • Als uw organisatie gaat groeien, welke taken zal het dan moeten uitvoeren?
 • Hoe zal dat georganiseerd worden?
 • Beschrijf de grootste obstakels die u denkt tegen te komen voor de realisatie van het plan?

Hoofdstuk 7: Risico's

Elke organisatie heeft te maken met risico’s. Een grondige en open analyse van de risico’s zal het vertrouwen bij investeerders verhogen, als ook die van uzelf. In dit hoofdstuk zul u ook aandacht moeten besteden aan maatregelen die u denkt te gaan nemen tegen potentiële risico’s.

In dit hoofdstuk besteed u aandacht aan de volgende onderwerpen:

 • Welke risico’s zie u, die mogelijk het succes van uw organisatie negatief zouden kunnen beïnvloeden?
 • Hoe gaat u om met deze risico’s en hoe minimaliseert u het effect van deze risico’s op uw organisatie?
 • Wat is het kwantitatieve gevolg van de individuele risico’s op uw winst en uw cash flow? (scenario’s)
 • Hoe zal de organisatie het ergste scenario overleven?

Hoofdstuk 8: Financiële projecties

In dit hoofdstuk maak u duidelijk hoeveel geld u nodig hebt om uw onderneming succesvol op te zetten en succesvol te laten lopen; hoeveel cash u op verschillende momenten nodig zult hebben en hoe en wanneer u denkt de benodigde gelden te verkrijgen.

In dit hoofdstuk besteed u aandacht aan de volgende onderwerpen:

 • Op welke aannames is uw ondernemingsplan gebaseerd?
 • Wat is de kostprijs van uw product/service?
 • Wat is de jaarlijkse winst en cash flow prognose in het meest voor de handliggende scenario voor de eerste 5 jaar en daarna? Splits hierbij de investeringskosten van de operationele kosten.
 • Hoe groot is het vereiste ondernemingskapitaal tot het breakeven punt?
 • Waar komt het kapitaal vandaan?
 • Wat breng u zelf in en wat denk u nodig te hebben van partners, c.q. investeerders?
 • Welke voordelen, winst kunnen medefinanciers verwachten?

*) Ontleend aan een bewerking van New Venture – Ronde 3: Het ondernemingsplan.

Meer weten?

Voor meer informatie, een gratis adviesgesprek of bedrijfscan, het maken van een afspraak voor ondersteuning bij de ontwikkeling van uw visie tot een marktgericht ondernemingsplan kunt u gebruik maken van de contactpagina.

Stramar, for Business Excellence
Bedrijfsadvies dat werkt

 

 
     
 
© Copyright Stramar Management Partners 2004. Alle rechten voorbehouden.
| Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | Colofon | Sitemap |