Logo Stramar Management Partners
Stramar Management PartnersDienstenReferentiesPartnersContact
 
 
laatste nieuws
Bedrijfsvragen
 
  Tips voor uw bedrijf?
 
   
   
   
   
BedrijfsanalyseStrategieVeranderenVerbeterenImplementeren  

Begeleiding en bemiddeling

Het omzetten van adviezen of plannen in realiteit kan in bepaalde gevallen moeilijk of tijdrovend zijn. In zo'n geval kunt u Stramar vragen om u te begeleiden, mee te denken, input te geven bij gesprekken, de vinger aan de pols te houden, als klankbord te fungeren, adviezen te geven of zelfs namens u het woord te voeren of de zaken te regelen.

  • Denkt u daarbij aan het grote aantal partijen, loketten, documenten, contracten, aanvraagformulieren en gesprekken met financiers, juristen, notaris, accountant, wederpartij (bij fusie of overname).
  • In zo'n geval kunt u Stramar vragen om u te begeleiden, input te geven bij gesprekken, documenten en vergaderstukken voor te bereiden, als klankbord te fungeren en adviezen te geven.
  • Ook kan het voorkomen dat u verwacht dat Stramar namens u het woord voert en de zaken voor u regelt. Hiertoe beschikken wij over ervaren manager/consultants die inzetbaar zijn voor bemiddeling en implementatie.

Verminder uw bedrijfsrisico's

Met name meer dynamische bedrijven zullen gezien de huidige economische ontwikkelingen, nieuwe toetreders en concurrenten en de steeds korter wordende levenscycli van producten steeds opnieuw geconfronteerd worden met risico's, kansen en bedreigingen in elke fase van de levenscyclus van het bedrijf.

De levenscyclus van het bedrijf

Elke fase van de levenscyclus van een bedrijf gaat gepaard met een zekere mate van risico. Dit risico kan gereduceerd worden door zich zo volledig mogelijk te laten informeren en adviseren bij het doorlopen van elk van deze fasen en vooral bij fase-overgangen zoals bij:
  • Vestiging en start
  • Groei en doorgroei
  • Volwassenheid en consolidatie
  • Renovatie, fusie, overname of beëindiging.

Multidisciplinaire business partner

Een multidisciplinaire en resultaatgerichte advies- en management partner, die kan worden ingezet in elke fase van de levenscyclus van uw bedrijf is daarom van groot belang voor de ontwikkeling van uw organisatie en voor de tevredenheid van uw klanten.

Ondersteuningsabonnement

Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een ondersteuningsabonnement voor begeleiding en bemiddeling. Hierin kunnen diensten als Antwoord op bedrijfsvragen, Advisering en Begeleiding voor een vast bedrag per maand of per jaar worden afgestemd op de specifieke behoefte en de ontwikkeling van uw bedrijf.

Een vinger aan de pols

Stramar kan fungeren als 'meedenkende derde' of 'verlengstuk van uw onderneming' om uw managementteam te ondersteunen en de vinger aan de pols te houden. Dit kan concreet worden ingevuld door periodieke besprekingen te plannen waarin de voortgang, resultaten en nieuwe ontwikkelingen etc. worden besproken.

Stand-by service

Ook kan zo nodig bijsturing plaats vinden aan de hand van het Businessplan. Er kan naar wens steeds een 'agenda' worden opgesteld. Daarbij is het tevens mogelijk om Stramar bij voorkomende informatiebehoefte, vragen en problemen in de organisatie, de bedrijfsvoering en de bedrijfsomgeving te raadplegen.

Discretie, vertrouwelijkheid en geheimhouding

Bij begeleiding en bemiddelingstrajecten fungeert Stramar nadrukkelijk in de rol van begeleider, bemiddelaar of onderhandelaar én die van vertrouwenspersoon. Hierbij is de uiterste discretie, vertrouwelijkheid en geheimhouding gewaarborgd. Desgewenst kan een geheimhoudingsverklaring worden ondertekend.

Wilt u contact?

Voor nadere informatie over onze mogelijkheden voor begeleiding en bemiddeling en een discrete afspraak voor een vertrouwelijk geprek kunt u gebruik maken van de contactpagina.

Stramar, for Business Excellence
For Business Excellence

 
     
 
© Copyright Stramar Management Partners 2004. Alle rechten voorbehouden.
| Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | Colofon | Sitemap |