Logo Stramar Management Partners
Stramar Management PartnersDienstenReferentiesPartnersContact
 
 
laatste nieuws
Bedrijfsvragen
 
  Tips voor uw bedrijf?
 
   
   
   
   
BedrijfsanalyseStrategieVeranderenVerbeterenImplementeren  

Strategie, businessplan en implementatie

Wanneer een gevestigd bedrijf extra geldmiddelen wil aantrekken, nieuwe activiteiten wil starten of strategische samenwerking wil aangaan, zullen financiers in de regel vragen om een business plan.

Uw visie en ambitie vertaalt in actie

Strategie koppelt de sterkten van de onderneming aan de behoeften van de markt en de verwachte ontwikkelingen en vertaalt uw visie in actie. Stramar managers/consultants bieden oplossingen waarin ze hun en uw kennis van de markt en business integreren met kennis van de laatste ontwikkelingen op het gebied van ICT en Internet.

Verleng de levensduur van uw bedrijf

Het doel van strategievorming kan ook worden omschreven als het verlengen van de levensduur van het bedrijf. De centrale boodschap is dat bedrijven - om te overleven - zich voortdurend moeten aanpassen aan allerlei interne en externe ontwikkelingen. In een strategisch plan legt een bedrijf jaarlijks vast wat de concrete bedrijfsdoelen zijn en hoe - op welke manier en met welke middelen en technologie - men die doelen denkt te gaan bereiken.

Strategie, businessplan, implementatie en uitvoering

Stramar Management Partners kan bij de ontwikkeling en invoering van de juiste strategie een leidende rol vervullen op alle gebieden in de keten van strategische consultancy, ontwikkeling en implementatie van praktische oplossingen tot het tijdelijk leiding geven aan operationele processen ('consult-build-operate').

Stramar management Partners: strategie, businessplan, implementatie en uitvoering.

Strategie vertaald in operationele plannen

De ontwikkeling van een businessplan, ondernemingsplan, strategisch jaarplan of strategisch meerjarenplan behoeft voor een middelgroot bedrijf relatief weinig tijd te kosten. In een aantal goed gestructureerde interviews en intensieve één of meerdaagse sessies (planning workshops) stelt u met uw managementteam uw ondernemingsplan samen volgens een praktische en beproefde methode. U werkt daarbij uw strategie stap voor stap uit in operationele (jaar)plannen voor de ondernemingsgebieden: markt, geld, productie en mensen. Lees meer >>

Strategievormingsproces

Stramar kan bedrijven behulpzaam zijn bij het strategievormings-proces:

 • formuleren van een missie,
 • ontwikkelen van een visie op de toekomst van het bedrijf,
 • formuleren van concrete, meetbare bedrijfsdoelen,
 • analyseren van de bestaande situatie (status-quo),
 • betrekken van uw medewerkers bij het proces,
 • confronteren van de status-quo met de bedrijfsdoelen,
 • kiezen van de juiste strategie,
 • uitwerken van de gekozen strategie in een
  ondernemingsplan.

Strategievorming is maatwerk

Voor grotere organisaties, die over meer bedrijfseenheden of product/markt-combinaties beschikken, zal met name de analyse en het leerproces in de organisatie mogelijk meer aandacht vragen. In dat geval kan door Stramar een maatwerkoplossing voor de strategie vorming worden aangeboden. Daarbij kan een bedrijfseigen methode worden ontwikkeld of worden voortgebouwd op een reeds in de organisatie toegepast strategievormingsproces.

Workshop Strategievorming

Stramar Management Partners verzorgt desgewenst een workshop of 'in-company' begeleiding Strategievorming inclusief het aanreiken van een methode die directies en ondernemers van bedrijven in staat stelt om hun bedrijfsprocessen en marktontwikkelingen in een strategisch perspectief te plaatsen. Aan de orde komen onderwerpen als:

 • inleiding: strategievorming het zeker stellen van de
  toekomst,
 • de strategische route,
 • bedrijfscultuur, identiteit en imago,
 • strategie en levensfasen van een bedrijf,
 • strategische sturing,
 • omgevingsontwikkelingen en trends,
 • ambitie en motivatie,
 • toegevoegde waarde,
 • klantwaarden,
 • productgericht versus marktgericht,
 • kerncompetenties,
 • het strategievormingsproces in beeld,
 • het strategisch plan,
 • strategie = collectieve uitdaging,
 • werken aan de toekomst.

Wilt u meer weten?

Voor nadere informatie over de mogelijkheden van strategievorming voor uw bedrijf, de workshop, 'in-company' begeleiding , het opstellen of toetsen van een ondernemingsplan of een 'second-opinion' kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Stramar, for Business Excellence
For Business Excellence

 
     
 
© Copyright Stramar Management Partners 2004. Alle rechten voorbehouden.
| Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | Colofon | Sitemap |