Logo Stramar Management Partners
Stramar Management PartnersDienstenReferentiesPartnersContact
 
 
laatste nieuws
Bedrijfsvragen
 
  Tips voor uw bedrijf?
 
   
   
   
   
BedrijfsanalyseStrategieVeranderenVerbeterenImplementeren  

In 10 stappen naar een marktgericht ondernemingsplan

Om correcte invulling van uw ondernemingsplan mogelijk te maken is het noodzakelijk om vooraf een systematische en zorgvuldige analyse te maken van aspecten die voor uw bedrijf van belang zijn zoals het relatiepatroon met de markt, de concurrentie, de bedrijfsomgeving en de mogelijk te behalen strategische voordelen etc.

Hierna wordt een (mogelijke) leidraad gegeven voor een planmatige opzet van zo’n analyse. De tien planningstappen worden beknopt weergegeven.

 1. 1. Huidige relatiepatroon
  a. Geef een definitie van de betrokken productgroep en/of marktsegment.

  b. analyseer de huidige (kwaliteit van de ) relatie van de organisatie in de onderscheiden markt(en), ook historisch (2002-2006).

  c. Verken strategische voordelen voor de organisatie.

 2. 2. Product/Markt Combinaties
  Deel de markt zoveel als mogelijk is in, in bestaande:
  a. Cliëntenclusters en

  b. Analyseer de betekenis van de gevonden PMC’s (omvang, ontwikkeling in de toekomst, positie van de organisatie nu, positie van de concurrentie, verwachte toekomstige posities etc.)

 3. 3. Leer van anderen (de concurrent)
  a. Inventariseer wat de concurrent goed doet.

  b. Formuleer wat de eigen organisatie
  -reeds beter doet
  -beter zou kunnen gaan doen

  d. Verken strategische voordelen voor de eigen organisatie.

 4. 4. Behoeften van de afnemers
  Anticipeer op, inventariseer en analyseer de behoeften van de (potentiële) afnemers die tot de gevonden PMC’s behoren.

  a. Welke functie(s) heeft een markt nodig, (welke behoeften) moeten bij de afnemers worden vervuld? Met andere woorden welke problematieken spelen er, welke behoeften zijn er, wat is de “vraag”?

  b. Hoe worden die functies NU vervuld en door WIE?

  c. Welke functieveranderingen zijn in de markt opgetreden, treden op of zullen wellicht optreden naar:
  -Kwantiteit (van en naar dezelfde of andere afnemers/segmenten)
  -Kwaliteit
  -Inhoud
   
  d. Verken de strategische voordelen voor de eigen organisatie.
 1. 5. Kernsegmenten
  Kies als gevolg van voorgaande (situatie-)analyses de kernsegmenten (functies) waarin men wil concurreren voor een periode van 3 tot 4 jaar.

 2. 6. Zoek een Strategisch Voordeel (S.W.O.T.)
  Per kernsegment, product, combinatie van producten of PMC.

 3. 7. Transactiedoelstellingen (omzet quota’s)
  Stel de (voorlopige) transactiedoelstellingen vast voor iedere productgroep en/of voor iedere herkenbare PMC voor de periode van nu tot over 3 tot 4 jaar per PMC.

 4. 8. Marketingconcept & Mix
  Concludeer, dat wil zeggen: formuleer een marketingconcept (motto) per PMC of per productgroep voor de komende drie jaar uitgaande van het gevonden of na te streven strategische voordeel en doelstellingen. Vertaal dit concept in een afgewogen marketingmix met accenten naar product/dienst, prijs, plaats/distributie, promotie, (kwaliteit van) personeel.

 5. 9. Actieplannen
  Vertaal. Dat wil zeggen: Stel eventueel per kernsegment een zgn. (vier sporen) actieplan op voor het eerste budgetjaar bestaande uit de volgende componenten:

  Marketing:                    Plannen:                        Gericht op:
  Doelstellingen                1. Transactieplan              Markt-
  Marketingconcept           2. Begeleidingsplan          Segmenten
  Marketingmix                 3. Ontwikkelingsplan         Afnemersgroepen                                      4. Controleplan /
                                           Informatieplan
 • 10. Organiseer en implementeer
  a. Omschrijf de organisatie (mensen, skills, functies) die nodig zijn om dit plan uit te voeren.

  b. Bepaal een ontwikkelingsplan om deze organisatie (-verandering) te realiseren (3)

  c. Budgetteer een informatie / controle / onderzoekplan met daarbij behorende doelstellingen, tijdschema’s en budgetten (4) en

  d. Ga over tot actie!

Meer weten?

Maakt u voor nadere informatie en documentatie over de ontwikkeling van een businessplan of marketingplan, een nadere kennismaking of het maken van een afspraak voor een gratis adviesgesprek of bedrijfscan gebruik van het contactformulier.

Stramar, for Business Excellence
Bedrijfsadvies dat wérkt en ontzorgt

 

 
     
 
© Copyright Stramar Management Partners 2004. Alle rechten voorbehouden.
| Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | Colofon | Sitemap |