Logo Stramar Management Partners
Stramar Management PartnersDienstenReferentiesPartnersContact
 
 
Laatste nieuws
Bedrijfsvragen
 
  Tips voor uw bedrijf?
 
   
   
   
   
BedrijfsanalyseStrategieVeranderenVerbeterenImplementeren  

Management Dashboard

Uw ondernemersvisie dient als fundament en uitgangspunt voor een goed management-dashboard. Vanuit deze visie worden de succesbepalende factoren afgeleid die vervolgens worden vertaald naar meetbare prestatie-indicatoren. Elke prestatie-indicator heeft een eigenaar binnen uw bedrijf. Deze stelt vast of de norm gerealiseerd is en rapporteert die via het Balanced Scorecard systeem van uw bedrijf waarbij u de prestaties op de voet kunt volgen en sturen.

Bekijk uw bedrijf als bestuurder

Met prestatiemanagement creëert u een dashboard van uw bedrijf. U bekijkt uw bedrijf als bestuurder vanuit vier gezichtspunten tegelijk, namelijk:

 • Klantenperspectief, uw bedrijf gezien door de ogen van uw klanten;
 • Internperspectief, wat moet er binnen uw bedrijf goed georganiseerd zijn om de beloften aan uw klanten waar te kunnen maken;
 • Innovatieperspectief, wat willen uw klanten in de toekomst en hoe kunt u daar op inspelen, en het
 • Financieelperspectief, wat verwacht de eigenaar/aandeelhouder.

Dát is de kracht van de Balanced Scorecard

De kracht van de Balanced ScoreCard ligt in de eerste plaats in het aanbrengen van onderlinge relaties tussen de verschillende dimensies: klanten, intern, innovatie en financieel perspectief. Het systeem is bedoeld om eentijdig, juist en samenhangend en uitgebalanceerd overzicht te geven van alles wat binnen de bedrijfsvoering relevant is, en de manier waarop de resultaten tot stand zijn gekomen. Daarmee heeft u een systeem in huis dat een helder overzicht geeft van de prestaties binnen uw bedrijf.

Extra dimensies

Traditionele systemen van prestatiemeting richten zich vaak op de laatste dimensie, de financiële. Door de andere drie dimensies toe te voegen ontstaat echter een veel betere balans tussen de financiële en operationele aspecten van de bedrijfsvoering. Het Balanced Scorecard Systeem geeft u antwoord op de volgende vier vragen of dimensies:

 • Klanten:      Hoe zien zij ons?
 • Intern:         Waar zijn we goed in?
 • Innovatie:    Hoe kunnen we ons continu verbeteren?
 • Financieel:  Hoe zien de aandeelhouders ons?

Beter sturen in 10 stappen

Directies van veel bedrijven, vooral binnen het MKB, hebben wel een visie in het achterhoofd, maar niet concreet op papier. Om de Balanced Scorecard goed te laten werken, is het echte van belang omde visie toch goed op te schrijven. Deze vormt immers het fundament van uw bedrijf. Vervolgens wordt uw visie in 10 stappen vertaald via succesfactoren, indicatoren en normen naar meetresultaten en verbeteracties waarbij u de prestaties binnen uw bedrijf goed kunt volgen en sturen.....Lees meer >>

 • Stap 1: Uw visie concretiseren
 • Stap 2: Succesbepalende factoren (SBF) bepalen
 • Stap 3: Prestatie-indicatoren (PI) bepalen
 • Stap 4: Prestatie-indicatoren normeren
 • Stap 5: Prestatie-indicator-eigenaren benoemen
 • Stap 6: PI-eigenaren trainen
 • Stap 7: BSC-software training en implementatie
 • Stap 8: Meetresultaten evalueren
 • Stap 9: Verbeteracties organiseren
 • Stap 10: Prestaties volgen en sturen

Werkwijze

Organisaties, en met name MKB-bedrijven, hebben in toenemende mate behoefte aan advies en begeleiding om hun organisatie doelmatiger en doeltreffender te laten werken. Dit kan alleen bereikt worden door de reeds in het bedrijf aanwezige kennis en capaciteiten per aandachtsgebied te bundelen en te rangschikken en te richten op het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen. Hierdoor krijgt het management op korte termijn een helder inzicht in de mogelijkheden van de eigen organisatie.

Voordelen

De Balanced Scorecard maakt de prestaties van uw bedrijf zichtbaar, meetbaar en bestuurbaar. Het Management Dashboard maakt het mogelijk om uw bedrijf te sturen op de succesbepalende factoren. Dat zijn niet uitsluitend de financiële factoren, waar rationeel vaak op genavigeerd wordt, maar ook zaken als klanttevredenheid, interne processen en het vermogen om te vernieuwen en te leren, te innoveren.

Meer weten?

Stramar werkt samen met een landelijk netwerk van managers/adviseurs en consultants, die u graag willen adviseren over hoe u uw visie en strategie kunt vertalen naar doelgericht handelen.

Als u wilt weten hoe uw bedrijf beter kan presteren, neemt u dan contact op met een van onze managers/adviseurs en maakt u gebruik van de contactpagina >>

Stramar, for Business Excellence
For Business Excellence

 
     
 
© Copyright Stramar Management Partners 2004. Alle rechten voorbehouden.
| Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | Colofon | Sitemap |