Logo Stramar Management Partners
Stramar Management PartnersDienstenReferentiesPartnersContact
 
 
Laatste nieuws
Bedrijfsvragen
 
  Tips voor uw bedrijf?
 
   
   
   
   
BedrijfsanalyseStrategieVeranderenVerbeterenImplementeren  

Meer succes met uw bedrijf

Fundamentele verbetering en vernieuwing van organisatie en bedrijfsvoering kan het verschil maken tussen consolideren, saneren of excelleren. Tenminste als verandertrajecten daadwerkelijk leiden tot de gewenste ondernemings-doelstellingen. Alles draait daarbij om uitgekiende strategie en processen en slagvaardig ondernemerschap.

De waardeketen van uw bedrijf

De waardeketen van een bedrijf is zo sterk als de zwakste schakel. Uw strategie begint met het zo goed mogelijk begrijpen van de behoeften van uw klanten. Deze zijn bepalend voor uw keuze om bepaalde producten of diensten te leveren. Dit aanbod moet vervolgens passen bij uw organisatie: mensen, machines en middelen. De dagelijkse besturing en werkpraktijk in uw onderneming bepaalt uiteindelijk wat er werkelijk aan product of dienst naar de klant gaat. En tenslotte gaat het er niet om wat u in uw product stopt, maar welke waarde of nut de klant ervaart.

De zwakste schakel

De waardeketen van een bedrijf is zo sterk
als de zwakste schakel

Communicatie staat centraal

De behoeften van klanten wordt mede gevormd door communicatie. Ook concurrenten communiceren met uw klanten. Daarbij bepaalt de klant wat hij wil aan de hand van eerdere ervaringen en wat hij in de markt hoort. Uw strategie start met begrijpen van de behoeften van de klant. Dit beeld baseert u op basis van wat klanten u vertellen, wat u weet van de markt of op basis van marktonderzoek.....Lees verder >>

Maar ook de interne communicatie, zowel formeel als informeel, is bepalend voor de wijze waarop uw mensen met elkaar omgaan, produceren, samenwerken en bereid zijn om hun gedrag aan te passen om veranderingen ook daadwerkelijk te realiseren.....Lees verder >>

Slagvaardig ondernemen

Slagvaardig ondernemerschap is het vermogen om snel en effectief in te spelen op ontwikkelingen in de bedrijfsomgeving, de markt en de concurrentie. Organisaties en producten hebben door toepassing van hoogwaardige technologie een steeds kortere levensduur. Bedrijven die slagvaardig en succesvol willen zijn moeten daarom uitblinken in de kerncompetenties:

  • Flexibiliteit
  • Resultaatgerichtheid
  • Kostenbeheersing
  • Procesbeheersing
  • Toegevoegde waarde voor klanten
  • Snelheid in verandering en innovatie.....Lees verder >>

Uitgekiende strategie en processen

  • Het realiseren van structurele veranderingen en verbeteringen vraagt om uitgekiende strategie en optimaal ingerichte processen. Welke dat voor uw organisatie zijn, blijkt haarfijn uit een analyse volgens beproefde methoden zoals het INK Managementmodel of het Business Waardeketen Model.....Lees verder >>

Analyseer uw onderneming

Stramar analyseert alle 'drivers' die bepalend zijn voor het falen of het succes van uw onderneming en geeft nauwkeurig aan welke processen verder geprofessionaliseerd dienen te worden. Dat kan confronterend zijn, maar is bovenal verhelderend. De analyse geeft immers onomwonden aan waar de winst te halen valt.....Lees verder >>

De instrumenten en diensten die Stramar vervolgens samen met uw management en medewerkers daarvoor ontwikkelt, worden modulair inzetbaar geïmplementeerd. En geperfectioneerd tot de eerste successen een feit zijn. Die garantie heeft u.....Lees verder >>

Analyse, ontwikkeling en implementatie

Een bedrijf hoeft niet alle managementdisciplines in huis hebben om uit te kunnen blinken in slagvaardig ondernemen. Dat is uit kostenoverwegingen ook niet altijd mogelijk. Het is in dat geval verstandig om een externe deskundige in te schakelen. Stramar beschikt over de kennis en de ervaring om binnen korte tijd de noodzakelijke veranderingen zichtbaar te maken, deze te ontwikkelen en in de organisatie te implementeren en te verankeren. Volgens het principe van de lerende organisatie.....Lees verder >>

Het Business Waardeketen Model

Met behulp van dit BWM-model wordt bepaald welke 'drivers' bepalend zijn voor het succes van uw bedrijf. In een aantal sessies met u en uw medewerkers worden antwoorden geformuleerd op cruciale vragen. De analyse die op basis van die antwoorden wordt gemaakt, is het fundament voor de aanscherping van uw strategie en de concrete vertaling naar de werkpraktijk en zal onherroepelijk leiden tot meetbare verbetering van uw bedrijfsresultaten, zowel waar het de 'Quick Wins' betreft, als voor langere termijn succes!.....Lees verder >>

Een korte analyse op basis van het BWM-model vindt u op deze web-site onder het hoofdstuk Bedrijfsanalyse - Scan uw bedrijf.......Lees verder >>

Binnen een week duidelijkheid

Analyse en diagnose van uw bedrijfsvoering op basis van het Business Waardeketen Model neemt inclusief voorbereiding, de sessies met u en uw medewerkers, uitwerking en presentatie niet meer dan 3-5 dagen in beslag.

Wilt u contact?

Voor meer informatie over de BWM-analyse, een gratis Quick-Scan of het maken van een afspraak kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Stramar, for Business Excellence
For Business Excellence

 
     
 
© Copyright Stramar Management Partners 2004. Alle rechten voorbehouden.
| Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | Colofon | Sitemap |