Logo Stramar Management Partners
Stramar Management PartnersDienstenReferentiesPartnersContact
 
 
laatste nieuws
Bedrijfsvragen
 
  Tips voor uw bedrijf?
 
   
   
   
   
BedrijfsanalyseStrategieVeranderenVerbeterenImplementeren  

Management coaching

Coaching is een methode van managementadvisering. Hierbij gaat het om het begeleiden van een leidinggevende, die een bepaalde verandering vorm moet geven in zichzelf en/of zijn werksituatie. Daarbij adviseert en ondersteunt de coach op een professionele wijze de leidinggevende in zijn of haar dagelijkse werksituatie.

Sparringpartner

De coacht treedt enerzijds op als raadsman en als sparringpartner en vervult anderzijds een rol als praatpaal en als klankbord. De coach leert de leidinggevende vaardigheden te hanteren om veranderingen te realiseren. Hierdoor wordt de leidinggevende in staat gesteld om de kwaliteiten van zijn medewerkers zo optimaal mogelijk te benutten.

Leerproces

Coaching is een leerproces op de werkplek, waarbij de concrete en directe wensen van de leidinggevende de inhoud van het coachingstraject bepalen. Ook kan Coaching helpen bij het bespreekbaar maken van beroepsproblemen of crises. Het uiteindelijke resultaat van Coaching is het leveren van betere prestaties door de leidinggevende.

Voor wie bestemd

Coaching is bestemd voor de leidinggevende, die zijn functioneren wil verbeteren en/of verder wil ontwikkelen. Ook een persoonlijke crisis of een crisis op de werkplek of in een managementteam kan aanleiding zijn voor coaching. Ook bij functiewijzigingen of bij veranderingsprocessen kan de coach een belangrijke rol voor de leidinggevende vervullen.

Gedrag en handelen

De coach leert de leidinggevende zicht te krijgen op oorzaak en gevolg van zijn gedrag en van zijn handelen op anderen. De leidinggevende wordt zich beter bewust van zijn sterke en zijn zwakke kanten én van blinde vlekken en valkuilen. Het gaat daarbij zowel om persoonlijke ontwikkeling als om het voorkomen (en opheffen) van disfunctioneren. Verder leert de leidinggevende meer zelfsturing in zijn functioneren aan te brengen.

Vaardigheden

De leidinggevende leert vaardigheden om zijn medewerkers te stimuleren en zelfstandig te laten functioneren; een beter gebruik te maken van zijn medewerkers en van   hun talenten; flexibel in te spelen op veranderingen en zijn stijl van leidinggeven aan te passen aan de specifieke eisen die in verschillende rollen en omstandigheden aan hem/haar worden gesteld.

Wilt u contact?

Voor meer informatie over begeleiding en coaching kunt u gebruik maken van de contactpagina.

Stramar, for Business Excellence
For Business Excellence

 
     
 
© Copyright Stramar Management Partners 2004. Alle rechten voorbehouden.
| Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | Colofon | Sitemap |