Logo Stramar Management Partners
Stramar Management PartnersDienstenReferentiesPartnersContact
 
 
laatste nieuws
Bedrijfsvragen
 
  Tips voor uw bedrijf?
 
   
   
   
   
BedrijfsanalyseStrategieVeranderenVerbeterenImplementeren  

Bedrijfsadvies op maat

Met een "Bedrijfsadvies op maat" abonnement kan uw bedrijf in Nederland beschikken over een eigen "staf-afdeling" samengesteld uit één of meer ervaren bedrijfsadviseurs en vakspecialisten. Voor een vast bedrag per maand bent u verzekerd van antwoord op bedrijfsvragen, bedrijfsadvies, begeleiding en management ondersteuning.

Bedrijfsadvies, strategie, management en organisatie

Stramar werkt samen met een partnernetwerk van zelfstandige adviseurs en interim-managers. Zeer ervaren senior managers, bedrijfsadviseurs en vakspecialisten met ruime management- en advieservaring op directie niveau. De meesten van hen hebben ervaring als senior manager bij een grote onderneming of als directeur/eigenaar van een eigen bedrijf.....Lees meer>>

Advies, begeleiding én implementatie

Om invulling te kunnen geven aan "Bedrijfsadvies op maat" zal elke bedrijfsadviseur zich enige dagen per maand vrij maken voor directeuren en ondernemers om met hen van gedachten te wisselen en mee te denken over bedrijfsstrategie, organisatie en bedrijfsvoering. Zij kunnen adviseren, begeleiden, coachen en indien nodig een analyse uitvoeren en assisteren bij de implementatie.....Lees meer>>

Vraagbaak en sparringpartner

In de dagelijkse praktijk van uw bedrijf kunt u aanlopen tegen concrete vragen over uw strategie, organisatie en bedrijfsvoering en de bedrijfsomgeving. Bijvoorbeeld over regels, subsidies, markten, producten of problemen die snel om een praktisch antwoord vragen en waar u direct mee aan de slag kunt....Lees meer>>

Bedrijfsbegeleiding en bemiddeling

Het omzetten van adviezen of plannen in realiteit kan in bepaalde situaties moeilijk of tijdrovend zijn. In zo'n geval kunt u Stramar vragen om u te begeleiden, mee te denken, input te geven bij gesprekken, de vinger aan de pols te houden, als klankbord te fungeren, adviezen te geven of zelfs namens u het woord te voeren of de zaken te regelen.....Lees meer>>

Stramar Management Partners: bedrijfsontwikkeling en ondersteuning op maat.

Écht aanpakken van problemen

Het grote voordeel van "Bedrijfsadvies op maat" volgt uit het écht aanpakken en oplossen van de managementvraagstukken en problemen van ondernemers en directies in het bedrijfsleven. Zij kunnen met Stramar Management Partners contact opnemen voor deskundig en onafhankelijk advies, procesbegeleiding en implementatie....Contact>>

Oplossingen die écht werken

Soms is het nodig om van gedachten te wisselen met een ondernemer die met "het zelfde bijltje heeft gehakt" en "zelf in de modder heeft gestaan", moeilijke situaties heeft opgelost en daarbij overeind is gebleven. Kortom een vertrouwenspersoon die niet alleen kan adviseren, begeleiden en coachen, maar de adviezen ook écht in het bedrijf kan implementeren....Lees meer>>

Ondersteuningsabonnement

"Bedrijfsadvies op maat" kan de vorm hebben van bijvoorbeeld 1 - 2 dagen per maand voor een bepaalde tijd, bijvoorbeeld drie maanden tot een jaar, maar kan ook worden toegepast om in korte tijd een bepaalde bedrijfssituatie op te lossen te veranderen of te verbeteren. Aan u de keus.

Wilt u meer weten?

Maakt u voor nadere informatie en documentatie over "Bedrijfsadvies op maat", een nadere kennismaking of het maken van een afspraak voor een gratis adviesgesprek of Quick-Scan gebruik van het contactformulier.

Stramar, for Business Excellence
Bedrijfsadvies dat wérkt en ontzorgt

 

 
     
 
© Copyright Stramar Management Partners 2004. Alle rechten voorbehouden.
| Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | Colofon | Sitemap |