Logo Stramar Management Partners
Stramar Management PartnersDienstenReferentiesPartnersContact
 
 
laatste nieuws
Bedrijfsvragen
 
  Tips voor uw bedrijf?
 
   
   
   
   
BedrijfsanalyseStrategieVeranderenVerbeterenImplementeren  

Business coaching

Wanneer u iemand zoekt die als klankbord kan fungeren om u te ondersteunen bij het met succes vervullen van uw rol, uw opdracht en de doelstellingen van uw organisatie. Iemand die kan meedenken over strategische keuzen en beslissingen en kan adviseren over leiderschap en slagvaardig ondernemen in de context van de organisatie en de bedrijfsvoering. Dan bent u bij Stramar aan het goede adres.

Wat is business coaching?

Business Coaching van Stramar is een flexibele, kosteneffectieve en systematische vorm van bedrijfsbegeleiding gericht op de dagelijkse werkpraktijk. Daarbij ligt de focus op het ontsluiten van verborgen talenten, meedenken, klankbordfunctie, advisering en training 'on-the-job'. Bedoeld voor het met succes vervullen van de (complexe) rol en opdracht van directie, DGA, ondernemers, en managers in de context van organisatie en bedrijfsvoering.

Balans tussen leiderschap en uitvoering

Als directeur, ondernemer of manager gaan uw gedachten vooral uit naar uw bedrijfsvoering. Daar wilt u zich vooral op richten.

Zo nu en dan zoekt u daarbij een onafhankelijke, vertrouwelijke en deskundige sparringpartner om uw kansen in de markt, (groei)strategieën, ontwikkeling en aansluiting van uw interne organisatie van verschillende kanten te bekijken en te overwegen.

Een persoon die u kan helpen bij het nemen van beslissingen en het vinden van een effectieve balans tussen leiderschap en bedrijfsvoering. Die persoon is er: de Businesscoach van Stramar.

De Business Coaching praktijk

 • De Stramar businesscoach is er voor leidinggevenden en sleutel-functionarissen, die meer op bedrijfsmatige aspecten gecoacht willen worden:
 • Directie
 • DGA's en zelfstandig ondernemers
 • Managementteams
 • Operationele (project) teams
 • Ondernemende managers en 'High Potentials'
 • De businesscoach scherpt de dagelijkse praktijk aan, maar ontwikkelt daarnaast ook nieuwe ideeën en strategieën. Om doelstellingen te realiseren wordt er veel aandacht besteed aan het ontwikkelen en aansturen van managers en medewerkers.

Stramar Management Partners: verrassende mogelijkheden en oplossingen.

Verrassende mogelijkheden en oplossingen

De Businesscoach van Stramar neemt als uitgangspunt uw bedrijf, uw bedrijfsvoering, uzelf en uw managementteam om uw plannen te realiseren.

Door kritische vragen te stellen, spiegels voor te houden, verfrissende ideeën aan te dragen en praktische invalshoeken voor te stellen helpt de businesscoach u om uw gedachten te ordenen en tot verrassende nieuwe mogelijkheden en oplossingen te komen.

Bijvoorbeeld om een nieuwe koers te bepalen, de interne samenwerking te verbeteren of een verstarde organisatie los te trekken of te veranderen.

Wanneer heeft u een Businesscoach nodig?

Businesscoaching kan zich richten op de volle breedte, maar ook op onderdelen van het ondernemerschap en de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld bij:

 • Een nieuw bedrijf ontwikkelen en opstarten
 • Bedrijfsstrategie , planning en invoering
 • Marketingstrategie, planning en uitvoering
 • Marketing, sales en accountmanagement
 • Management van groei, transformatie of sanering
 • Een omslag maken van product naar marktgericht
 • Een omslag maken van functioneel naar procesgericht
 • Verbeteren van samenwerking en communicatie
 • Invoering van nieuwe management en informatiesystemen
 • Een crisis oplossen of veranderingen doorvoeren etc.

Praktische aanvulling van creativiteit, kennis en ervaring

Afhankelijk van de situatie kan de businesscoach, indien gewenst, inhoudelijke vragen beantwoorden en andere deskundigen inschakelen bij vragen op specifieke vakgebieden: Consultants die over de nodige managementervaring en vaardigheden beschikken. Doorgaans worden in een business coachingstraject de volgende stappen doorlopen:

 • Oriënterend gesprek met de opdrachtgever (resulterend in een voorstel)
 • Inventarisatie van de aan te pakken situatie of uitdaging in een of meerdere gesprekken met sleutelfunctionarissen
 • Eén tot twee coachingsgesprekken per maand, gedurende ongeveer een half jaar
 • Mogelijk tussentijdse themasessies met inbreng van ervaring- en inhoudsdeskundigen
 • Coaching per telefoon, zowel tijdens kantooruren als 's avonds.
 • Stand-by-service, procesbegeleiding, agendering en rapportage

Flexibel en kostenefficiënt

Business Coaching is flexibel inzetbaar en zeer kostenefficiënt: U investeert slechts enkele dagen per maand en u kunt toch op afroep beschikken over fulltime kennis en ervaring van uw sparringpartner. Bovendien kan de business coach uw team binnen een coachingstraject ook 'on-the-job' trainen. Business Coaching kan worden ingezet op projectbasis maar ook in een maandelijks terugkerend schema.

Resultaat door maatwerk

Uw Stramar businesscoach richt zich op het behalen van vooraf met u als opdrachtgever afgesproken mijlpalen en resultaten. Die gaan soms verder dan de oorspronkelijke vraagstelling. En dragen bij aan het resultaat dat uiteindelijk volgens u moet worden bereikt.

Wilt u contact?

Maakt u voor meer informatie over Business Coaching gebruik van het contactformulier, wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Stramar, for Business Excellence
Bedrijfsadvies dat wérkt en ontzorgt

 
     
 
© Copyright Stramar Management Partners 2004. Alle rechten voorbehouden.
| Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | Colofon | Sitemap |