Logo Stramar Management Partners
Stramar Management PartnersDienstenReferentiesPartnersContact
 
 
Laatste nieuws
bedrijfsvragen
 
  Tips voor uw bedrijf?
 
   
   
   
   
BedrijfsanalyseStrategieVeranderenVerbeterenImplementeren  

Voordelen

Welke voordelen biedt Stramar?

 • Meerwaarde
  De inzet van een Stramar manager/adviseur resulteert altijd in het creëren van meerwaarde;
 • Kennis en ervaring
  De manager/adviseur staat los van de onderneming en beschikt over specifieke kennis en ervaring die waardevol is voor het succesvol uitvoeren van een bepaalde opdracht. Hij/zij is:
 • Pragmatisch
  Stramar is onderscheidend door de grote mate van betrokkenheid bij de implementatie van het advies. Door te adviseren en te begeleiden en waar nodig bepaalde taken op te pakken wordt een brug geslagen tussen visie en praktijk;
 • Onafhankelijk
  De combinatie van betrokkenheid en onafhankelijkheid resulteert in een slagvaardige en oplossingsgerichte aanpak voor zowel de korte als de lange termijn;
 • Ondernemend
  Bij Stramar wordt hard gewerkt, de cultuur is ondernemend en open;
 • Professioneel
  De werkstijl is pragmatisch en professioneel, zonder dikke rapporten maar met uitgesproken heldere uitleg en overdracht van management kennis en vaardigheden;
 • Objectief
  Niet bedrijfsblind en zonder eigenbelang. De manager/adviseur heeft een frisse kijk op de situatie en plaatst uw problematiek in het perspectief van organisatie en bedrijfsvoering;
 • Slagvaardig
  Gekwalificeerd voor de opdracht en kan meteen aan de slag;
 • Kostenbewust
  Tijdelijk aangesteld waardoor de kosten beheersbaar zijn;
 • Open en eerlijk
  Voor andere werknemers geen bedreiging en vertrekt na het voltooien van de opdracht;
 • Initiërend
  Aangewezen om veranderingen te initiëren. Deze zullen daardoor makkelijker geaccepteerd worden;
 • Stimulerend
  Persoonlijk verantwoordelijk en aanspreekbaar op het stimuleren van betrokkenheid, creativiteit, snelheid, draagvlak, lerend vermogen en acceptatie op alle niveaus in de organisatie;
 • Resultaatgericht
  Gewend om afspraken na te komen, tijdig mijlpalen en meetbare resultaten te bereiken, kennis over te dragen en de opdracht professioneel af te ronden.

Meer weten?

Maakt u voor een vrijblijvend adviesgesprek en een gratis Quick-Scan gebruik van de contactpagina >>.

Stramar, for Business Excellence
For Business Excellence

 

 
     
 
© Copyright Stramar Management Partners 2004. Alle rechten voorbehouden.
| Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | Colofon | Sitemap |