Logo Stramar Management Partners
Stramar Management PartnersDienstenReferentiesPartnersContact
 
 
Laatste nieuws
bedrijfsvragen
 
  Tips voor uw bedrijf?
 
   
   
   
   
BedrijfsanalyseStrategieVeranderenVerbeterenImplementeren  

Bedrijfsdoorlichting: optimale strategie, marketing,organisatie en bedrijfsvoering

Hoe staat uw bedrijf er precies voor? Is er meer uit uw bedrijf te halen? Ook wel eens het gevoel dat het anders, beter moet kunnen? Maar wat? En hoe? Allemaal vragen waarop Stramar samen met u het antwoord geeft. De eerste stap is het aanvragen van informatie of het maken van een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek of bedrijfscan via de contactpagina. Wij maken graag tijd voor u vrij!

Wat zoekt u precies? Een handreiking....

Hoe staat uw bedrijf er concreet voor?

Stramar Management Partners biedt ondernemingen de mogelijkheid aan de hand van een handige bedrijfscan, in de vorm van een korte bedrijfsanalyse, snel en eenvoudig een goed beeld te krijgen van de algemene stand van zaken binnen het bedrijf.....Lees meer >>

Zorg dat de groei ú niet beheerst!

De economie begint weer op toeren te komen. Voor u het weet draait de economie weer op volle toeren. Ook uw onderneming pikt straks weer een graantje mee en groeit. U grijpt de groeikansen als u ze ziet en creëert deze als ze er (nog) niet zijn. Soms merkt u dat de groei u beheerst, terwijl u de groei van uw bedrijf juist wilt beheersen!......Lees meer >>

Kiest u voor innoveren of verbeteren?

Speciaal voor ondernemers die bewust willen omgaan met kansen en bedrijfsinnovatie heeft Stramar een (mini) Innovatie Kansen Scan ontwikkeld. Hiermee wordt door middel van een 'ist-soll' analyse de visie van de ondernemer in kaart gebracht voor de ondernemingsgebieden markt, strategisch leiderschap, management van middelen, medewerkers en processen..... Lees meer >>

Quick-Win's: Antwoord op bedrijfsvragen

Als directeur, ondernemer of manager kunt u in de dagelijkse praktijk aanlopen tegen concrete vragen over de bedrijfsvoering en de bedrijfsomgeving die snel om een praktische oplossing vragen en adviezen waar u direct mee aan de slag kunt. Quick-Win's die zich in korte tijd terugverdienen..... Lees meer>>

In 10 stappen naar een marktgericht ondernemingsplan

Om correcte invulling van een ondernemingsplan mogelijk te maken zal men vooraf een systematische en zorgvuldige analyse moeten maken van aspecten als het huidige relatiepatroon van de organisatie met de markt, de concurrentie, de mogelijk te behalen strategische voordelen etc.....Lees meer >>

Aanscherpen van uw ondernemingsplan

Het businessplan van uw organisatie is cruciaal voor de te volgen koers. In dit plan worden de contouren voor de toekomst vastgelegd. Keuzes worden gemaakt wat u juist wel en juist niet gaat doen. De kwaliteit van uw businessplan is mede van invloed op het succes van uw organisatie.....Lees meer >>

Gratis adviesgesprek

Een Stramar bedrijfsadviseur laat in een vrijblijvend adviesgesprek met de directie allerlei aandachtspunten van de organisatie en de bedrijfsvoering de revue passeren. Vervolgens worden mogelijke knelpunten en oplossingen besproken. Indien nodig kan een beroep worden gedaan op vakspecialisten. Door deze aanpak kunnen vakkennis, management- en branche-ervaring worden toegesneden op uw specifieke bedrijfssituatie....Lees meer >>

Stramar Management Partners: bedrijfsadvies en ondersteuning op maat.

Bedrijfsadvies op maat

Met een abonnement op "Bedrijfsadvies op maat" kan elk bedrijf in Nederland nu beschikken over een eigen "staf-afdeling" samengesteld uit één of meer ervaren managers, bedrijfsadviseurs en vakspecialisten. Voor een gering bedrag per maand bent u daarbij verzekerd van bedrijfsadvies, begeleiding én de implementatie van innovatieve verbetertrajecten.....Lees meer >>

Meer omzet met minder kosten

Het doel is om door middel van een door Stramar afgenomen bedrijfscan verbeterpunten zichtbaar te maken, vervolgens een actieplan op te stellen en op basis van maatwerk voor onze opdrachtgevers de kosten te verlagen, de omzet te verhogen en daarmee de winst te vergroten......Lees meer >>

Bedrijfsanalyse, diagnose en actieplan

Stramar biedt ondernemingen de mogelijkheid om aan de hand van een korte bedrijfsanalyse of Quick-Scan snel een eenvoudig en goed beeld te krijgen van de algemene stand van zaken binnen het bedrijf, de belangrijkste sterktes en zwaktes en de kansen en bedreigingen.... Lees meer >>

Bedrijfsstrategie en ondernemingsplan

Wanneer een gevestigd bedrijf extra geldmiddelen wil aantrekken, nieuwe activiteiten wil starten of strategische samenwerking wil aangaan, zullen nieuwe partners en financiers in de regel vragen om een goed onderbouwd businessplan.....Lees meer >>

Organisatie ontwikkeling/verandering

Belangrijke aangrijpingspunten zijn: Het communiceren van visie en managementfilosofie, consistentie in strategie en veranderingsdoelen, samenhang in de organisatie van bedrijfsprocessen en structuur en de organisatie van feedback op alle niveaus.....Lees meer >>

Bedrijfsvoering verbeteren/innoveren

Verbeteringen in de prestaties van een organisatie zijn noodzakelijk om in een overvolle en sterk concurrerende markt partij te blijven. Het gevolg is dat de prestaties van de organisatie en de medewerkers gemeten moeten kunnen worden.....Lees meer >>

Implementatie begeleiding

Afhankelijk van de problematiek stelt Stramar ervaren managers en bedrijfsadviseurs op interim-basis ter beschikking. Professionals die binnen een bepaald tijdpad nauwkeurig omschreven doelen bereiken. De bedrijfsadviseurs zijn inzetbaar als algemeen manager, functioneel manager, sparringpartner, begeleider en coach....Lees meer >>

Tijdelijk management

Een organisatie besluit vaak een interim-manager in te zetten voor het oplossen van een crisis, vertrek of ziekte van een lijnmanager of het leiding geven aan projecten of veranderingen. Stramar stelt hiervoor ervaren bedrijfsadviseurs ter beschikking, die binnen een vooraf overeengekomen tijdpad nauwkeurig omschreven doelen bereiken........Lees meer >>

Kwaliteitsbewaking

Door toepassing van TQM methoden en technieken, kennis van zaken, betrokkenheid, heldere opdrachtformulering, systematische aanpak/werkwijze, tussentijdse evaluatie en procesbewaking, (schaduw-management), eindevaluatie en nazorg wordt de kwaliteit van de opdrachtuitvoering hoog gehouden.......Lees meer >>

Wilt u meer weten?

Maakt u voor nadere informatie en documentatie over de dienstverlening van Stramar, een nadere kennismaking of het maken van een afspraak voor een gratis adviesgesprek of Quick-Scan gebruik van het contactformulier.

© Copyright MKB Adviseurs 2002

Stramar, for Business Excellence
Bedrijfsadvies dat wérkt en ontzorgt

 

 
     
 
© Copyright Stramar Management Partners 2004. Alle rechten voorbehouden.
| Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | Colofon | Sitemap |